LTE 5.0 Färdigpaketerad testautomation

Lemontree LTE är ett färdigt koncept för din organisation att testautomatisera med minimala uppstartstider!

Att införa testautomation i en organisation för att kvalitetssäkra applikationer, processer och system kan vara ett mycket effektivt sätt att sänka kostnader för utveckling och förvaltning. För att lyckas med detta så behöver ett antal tekniska och organisatoriska förutsättningar vara på plats. Läs om Lemontrees färdiga testramverk och hur ni kan komma igång med minimala kostnader.

LTE erbjuder funktionalitet och teknologier som exempelvis:

  • Unified Functional Testing för testautomatisering samt versionshantering i Git med lagringsyta för bibliotek och komponenter.
  • Standardiserad rapportering av testresultat och körningar samt aggregerade rapporter i MF QC
  • Supportbibliotek för web, Java, Oracle, Siebel, Windows och icke-funktionell testning via t.ex. applitools.
  • Testmotor för exekvering av testning via tredjepartsverktyg som Selenium, Appium och t.ex. Citrus.
  • MDS, datamatning och testexekvering inklusive möjlighet till att strukturera testgenomförande samt avbryta och fortsätta testautomationsarbeten.

Kompendiet förklarar:

  • Hur LTE kan hjälpa er organisation
  • Vilka förutsättningar som bör uppfyllas för att testautomationen ska bli lyckad
  • Hur Lemontree kan bistå er med hjälp för att komma igång.

Vill du läsa fler av våra whitepapers?

Optimera dina tester med våra whitepapers om testautomatisering, DevOps och mobiltester. Ladda ner och upptäck ämnen som modellbaserad testning och business intelligence testing för att få inspiration och kunskap.

Lemontree

Öka din digitala förändring med Lemontree

Lemontree hjälper dig att öka din digitala förändringstakt. Vi erbjuder tekniska konsulter, projekt, produkter och helhetsåtaganden som ökar er effektivitet.