RPA

RPA är en applikation av teknik som automatiserar administrativa uppgifter i arbetsflöden och processer med hjälv av robotar.

Robotisering, automatisering och effektivisering

Robotic Process Automation

RPA  även kallat Robotic Process Automation är en applikation av teknik som automatiserar administrativa uppgifter i arbetsflöden och processer med hjälv av robotar. Genom RPA kan t.ex. automatiserings- och digitaliseringshastigheten ökas genom att bygga, testa och leverera automatiserade processer på dagar eller veckor. Mänskliga interaktionsfel kan minimeras där kostnader för administration kan minskas – samtidigt som ökad produktivitet kan möjliggöras.

Vi har i nästan 20 års tid arbetat med att kvalitetssäkra, digitalisera och automatisera processer. Lemontree erbjuder robotiseringslösningar för ersättning av manuella arbeten, aktiviteter och uppgifter. Genom att ersätta det manuella arbetet med robotar så får ni en fullt fungerande process som fungerar kostnadseffektivt. RPA kan med fördel ersätta repetitivt och vardagligt arbete, speciellt där inte avancerad mänsklig interaktion krävs. Resultatet kan bli mer effektivt genomfört arbete, konsekvent genomförande och ge både kostnadsbesparingar och förbättra arbetsmiljöer.

RPA

Våra konsulter inom RPA

Lemontree har arbetat i flera decennier med digitalisering och automatisering av processer. Vi har mångårig erfarenhet av tekniska verktyg och är specialistpartners med ett flertal företag inom RPA. Exempelvis kan våra konsulter bistå som:

 • Projektledare och kravställare
 • RPA-specialister inom verktygsstöd
 • Arkitekter
 • RPA-utvecklare
 • Verksamhetsfacilitatorer

Vad kan då automatiseras med RPA?

Automatiseringen är kapabel att ersätta många, för att inte säga de flesta, användarinteraktioner i datorer. Robotarna kan t.ex. logga in i applikationer, flytta mappar eller dess innehåll, kopiera och klistra in information i fält samt fylla i formulär. Robotarna kan även extrahera information från strukturerade och icke-strukturerade dokument för att kunna agera med olika applikationer och processer.

Typiska användarfall för RPA

 • hantering av försäkringsprocesser som kundprofiluppdateringar, ärendehantering, administration av policies och förnyelsehantering av kunder.
 • exempel på HR-processer kan vara hantering av personalärenden som förmånshantering, “on-boarding”, systemuppsättning och behörighetshantering och compliancerapportering.
 • inom finans, handel och försäljning kan exempelprocesser vara orderhantering, kreditkortshantering, logistikuppdatering och fakturahantering.
 • andra exempel skulle kunna vara patienthantering inom hälsosektorn, ändringshantering i multipla system med samma information, datarensning i system, sammanställning av listor och rapporter.

UiPath

UiPath grundades 2005 och har snabbt blivit en av de största leverantörerna av mjukvara för RPA-lösningar med över 53 kontor i världen. Inom ramen för UiPaths mjukvaror så används:

 • Studio, där automationen med robotorna skapas. Kodfri inspelning, drag & drop från bibliotek med tillgängliga fördesignade objekt. Tillgång och möjlighet att programmera med VB.net, C#, Python och Java.
 • Orchestrator, som är den centrala övervakningsfunktionen och styrningen av dina robotar. Din digitala arbetskraft kan övervakas i UiPath Studio. Tidsscheman och planering sköts över gränssnitt i browser eller appl. Monitorering i realtid över vad som sker.
 • Robot. En robot = ersätta en person. Övervakade och oövervakade robotar utför de programmerade arbetsuppgifter de är avsedda att utföra. Samarbeta med robotarna eller låt de agera självständigt.

MicroFocus RPA

Kanske den leverantör av RPA som automatiserat processer längst tid. MicroFocus produkter bygger på arvet från MicroFocus UFT som används i decennier för att automatisera och interagera med applikationer, webbsidor och legacysystem.

Även MicroFocus lösning bygger på en ”Orchestrator” för att hålla samman robotarna, där robotarna kan agera självständigt eller övervakat.

MicroFocus produkter UFT och Operations Orchestration automatiserar hela flöden genom att länka samman steg visuellt och standardisera processerna genom automation. Med lösningen så kan end-to-end flöden automatiseras med beprövad teknik där teknikkomponenter varit på marknaden i mer än ett decennium. Bibliotek för UI, API och CLI (Command-line interface) finns färdiga. Användargränssnittsautomation med mer än 40 integrerade teknologier som exempelvis SAP, Web, WPF, .NET och Java.

Några av Micro Focus RPA funktioner:

 • Slutanvändarportal och ett intuitivt gränssnitt för administratören att spela in UI-åtgärder och utforma RPA-arbetsflöden, visuellt eller med kod
 • Kombination av UI 100s app och 1000 tals arbetsflöden och APIs
 • Betala endast för antalet robotar du vill köra simultant och med en enkel licensmodel där de tre delarna – studio, bot och orkestrator ingår
 • Roboten fungerar även om användargränsnitt förändras

Se mer på länken till MicroFocus och här.

Read our white papers & compendium

Would you like to delve deeper into test automation, DevOps, or mobile testing? Feel free to download our whitepapers and compendiums.

Vanliga frågor & svar om RPA

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får från våra kunder. Vi har samlat information och lösningar på olika ämnen och problem som kan uppstå. Oavsett om det gäller tekniska frågor, produktinformation eller allmänna funderingar, så finns vi här för att hjälpa dig.

Hittar du inte svar på din fråga?
Kan man använda sig av AI inom RPA?2024-05-13T11:09:35+02:00

Absolut, AI kan göra stor nytta i en RPA lösning. Att implementera en språkmodell (LLM)för att läsa av och förstå mail, finputsa stavfel och kategorisera mailen så att de går till rätt person eller avdelning direkt är ett exempel. Hanteringen blir då mycket mer dynamisk än om man skulle implementera en klassisk lösning med kod och logik. Utmaningen blir att trimma in lösningen så att AI:n får träna in sig på den data som den använder sig av och kontinuerligt förbättra den.

Hur hanterar man säkerhet och integritet när man implementerar RPA?2024-05-13T11:09:07+02:00

Säkerhet och integritet är kritiska aspekter av RPA-implementeringar. Det är viktigt att säkerställa att RPA-lösningar följer branschspecifika regler och standarder för dataskydd. Detta kan inkludera att kryptera känslig data, begränsa robotarnas åtkomst till nödvändiga system och resurser, och att genomföra regelbundna säkerhetsgranskningar.

Vilka är de vanligaste verktygen och plattformarna för RPA?2024-05-13T11:08:25+02:00

Några av de mest populära RPA-verktygen inkluderar UiPath, Blue Prism, Anywhere Automation, Power Automate och Appian. Dessa plattformar erbjuder verktyg för att designa, simulera och exekvera RPA-processer samt övervaka och hantera automatiserade arbetsflöden.

Vilka branscher kan dra nytta av att implementera RPA?2024-05-13T11:06:38+02:00

Nästan alla branscher kan dra nytta av RPA, inklusive bank och finans, försäkring, hälso- och sjukvård, tillverkning, och HR. Inom dessa branscher kan RPA användas för att automatisera allt från enkla administrativa uppgifter till komplexa back-office-operationer.

Hur kan RPA påverka produktiviteten och kostnadseffektiviteten i en organisation?2024-05-13T11:01:32+02:00

Genom att automatisera rutinmässiga uppgifter kan RPA minska den tid och de kostnader som krävs för att utföra dessa uppgifter. Detta frigör mer tid för andra uppgifter, förbättrar processernas hastighet och precision vilket leder till besparingar i driftkostnader. Dessutom får medarbetarna mer tid över till roliga och kreativa arbetsuppgifter istället för att t.ex. bråka med Excel.

Vilka typer av arbetsuppgifter är lämpliga för automatisering med RPA?2024-05-13T10:57:55+02:00

RPA är särskilt effektivt för uppgifter som är väldefinierade, regelbaserade och upprepas ofta. Exempel på sådana uppgifter inkluderar övervakning av gemensam mailadress, datainmatning, fakturahantering, kunduppdateringar, orderhantering och enklare kundservicefunktioner.

Vad är RPA och hur fungerar det?2024-05-13T10:57:22+02:00

RPA, som står för ”Robotic Process Automation”, innebär användning av mjukvarubaserade robotar för att enkelt automatisera repetitiva och tidskrävande uppgifter som tidigare utfördes manuellt av människor. RPA-robotar kan interagera med olika applikationer och system på samma sätt som en människa skulle göra, genom att använda användargränssnittet. Detta kan inkludera att logga in på program, hantera mailkorgar, flytta data, fylla i formulär och utföra andra administrativa uppgifter, vilket minskar den mänskliga insatsen och förenklar processerna.