Robotisering, automatisering och effektivisering

Robotic Process Automation

RPA är en applikation av teknik som automatiserar administrativa uppgifter i arbetsflöden och processer med hjälv av robotar. Genom RPA kan t.ex. automatiserings- och digitaliseringshastigheten ökas genom att bygga, testa och leverera automatiserade processer på dagar eller veckor. Mänskliga interaktionsfel kan minimeras där kostnader för administration kan minskas – samtidigt som ökad produktivitet kan möjliggöras.

Vi har i nästan 20 års tid arbetat med att kvalitetssäkra, digitalisera och automatisera processer. Lemontree erbjuder robotiseringslösningar för ersättning av manuella arbeten, aktiviteter och uppgifter. Genom att ersätta det manuella arbetet med robotar så får ni en fullt fungerande process som fungerar kostnadseffektivt. RPA kan med fördel ersätta repetitivt och vardagligt arbete, speciellt där inte avancerad mänsklig interaktion krävs. Resultatet kan bli mer effektivt genomfört arbete, konsekvent genomförande och ge både kostnadsbesparingar och förbättra arbetsmiljöer.

RPA

Våra konsulter

Lemontree har arbetat i flera decennier med digitalisering och automatisering av processer. Vi har mångårig erfarenhet av tekniska verktyg och är specialistpartners med ett flertal företag inom RPA. Exempelvis kan våra konsulter bistå som:

 • Projektledare och kravställare
 • RPA-specialister inom verktygsstöd
 • Arkitekter
 • RPA-utvecklare
 • Verksamhetsfacilitatorer

Vad kan då automatiseras?

Automatiseringen är kapabel att ersätta många, för att inte säga de flesta, användarinteraktioner i datorer. Robotarna kan t.ex. logga in i applikationer, flytta mappar eller dess innehåll, kopiera och klistra in information i fält samt fylla i formulär. Robotarna kan även extrahera information från strukturerade och icke-strukturerade dokument för att kunna agera med olika applikationer och processer.

Typiska användarfall

 • hantering av försäkringsprocesser som kundprofiluppdateringar, ärendehantering, administration av policies och förnyelsehantering av kunder.
 • exempel på HR-processer kan vara hantering av personalärenden som förmånshantering, “on-boarding”, systemuppsättning och behörighetshantering och compliancerapportering.
 • inom finans, handel och försäljning kan exempelprocesser vara orderhantering, kreditkortshantering, logistikuppdatering och fakturahantering.
 • andra exempel skulle kunna vara patienthantering inom hälsosektorn, ändringshantering i multipla system med samma information, datarensning i system, sammanställning av listor och rapporter.

UiPath

UiPath grundades 2005 och har snabbt blivit en av de största leverantörerna av mjukvara för RPA-lösningar med över 53 kontor i världen. Inom ramen för UiPaths mjukvaror så används:

 • Studio, där automationen med robotorna skapas. Kodfri inspelning, drag & drop från bibliotek med tillgängliga fördesignade objekt. Tillgång och möjlighet att programmera med VB.net, C#, Python och Java.
 • Orchestrator, som är den centrala övervakningsfunktionen och styrningen av dina robotar. Din digitala arbetskraft kan övervakas i UiPath Studio. Tidsscheman och planering sköts över gränssnitt i browser eller appl. Monitorering i realtid över vad som sker.
 • Robot. En robot = ersätta en person. Övervakade och oövervakade robotar utför de programmerade arbetsuppgifter de är avsedda att utföra. Samarbeta med robotarna eller låt de agera självständigt.

MicroFocus RPA

Kanske den leverantör av RPA som automatiserat processer längst tid. MicroFocus produkter bygger på arvet från MicroFocus UFT som används i decennier för att automatisera och interagera med applikationer, webbsidor och legacysystem.

Även MicroFocus lösning bygger på en ”Orchestrator” för att hålla samman robotarna, där robotarna kan agera självständigt eller övervakat.

MicroFocus produkter UFT och Operations Orchestration automatiserar hela flöden genom att länka samman steg visuellt och standardisera processerna genom automation. Med lösningen så kan end-to-end flöden automatiseras med beprövad teknik där teknikkomponenter varit på marknaden i mer än ett decennium. Bibliotek för UI, API och CLI (Command-line interface) finns färdiga. Användargränssnittsautomation med mer än 40 integrerade teknologier som exempelvis SAP, Web, WPF, .NET och Java.

Några av Micro Focus RPA funktioner:

 • Slutanvändarportal och ett intuitivt gränssnitt för administratören att spela in UI-åtgärder och utforma RPA-arbetsflöden, visuellt eller med kod
 • Kombination av UI 100s app och 1000 tals arbetsflöden och APIs
 • Betala endast för antalet robotar du vill köra simultant och med en enkel licensmodel där de tre delarna – studio, bot och orkestrator ingår
 • Roboten fungerar även om användargränsnitt förändras

Se mer på länken till MicroFocus och här.

Läs våra white papers & kompendium

Vill du fördjupa dig inom testautomatisering, DevOps eller mobiltester? Välkommen att ladda ner våra whitepapers och kompendium.