2000-2001

Bolaget grundas och Tele1Europe blir Lemontrees första kund. 2001 blir NetCom GSM i Norge Lemontrees första kund utanför Sverige.

2003-2004

Utvecklas strategi för att transformera Lemontree till en lösningsleverantör. Partneravtal med första produktbolaget Inktomi tecknas och Ericsson blir första kunden som köper en lösning. 2004 tecknas ramavtal tecknas med Tele 2 och Lemontree flyttar till kontor i Globen.

2005-2006

Lemontree öppnar kontor i Norge. DnB NOR och Universitetet i Oslo blir nya kunder i Norge och SEB och Posten blir nya kunder i Sverige. Lemontree är nu fler än 10 anställda. Partnerskap ingås 2006 med det amerikanska bolaget Progress Software.

2007-2008

Avtal tecknas med teleoperatörerna Network Norway och NMT för leverans av lösning för Order Management. Försäkringsbolagen AFA och Salus Ansvar blir nya kunder samtidigt som omsättningen ökar med 160 % och bolaget har fler än 20 anställda vid årets slut. Lemontree etableras under 2008 som lösningsleverantör mot den offentliga sektorn och partnerskap tecknas med det svenska bolaget Formpipe Software. Luftfartsstyrelsen blir första kunden för Lemontrees lösningar mot offentlig sektor. Etablerar partnerskap med HP Software för att satsa på Testautomation, NetCom och Tele2 blir första kunderna.

2009-2010

Tecknar omfattande avtal med bland annat Transportstyrelsen, DO, Region Gotland och samtliga AP Fonder. Tar positionen som största partner till både Formpipe och Progress Software. Ökar omsättningen med 85 % och når en marginal på 22.5 % under rådande finanskris och utses samtidigt till Gasellföretag och Superföretag. 55 anställda vid årets slut 2009. 2010 tecknar Lemontree ramavtal med TeliaSonera för leverans av Lemontrees lösning för Testautomation. Sodexo blir ny kund inom området Integration. Thomas Martinsson nomineras till Ernst & Young Entrepreneur of the Year och Lemontree växer till 80 anställda vid årets slut och når en marginal på 23.5 %. Utses till Gasellföretag och Superföretag för andra året i rad och erhåller en kreditrating AAA.

2011-2012

Samtliga stora Teleoperatörer i Sverige och Norge är kunder till Lemontree. Bankgirot blir ny kund i satsningen på den finansiella sektorn. Mer än 70 offentliga verksamheter är kunder till Lemontree. Lemontree tecknar partneravtal med Software Innovation. 2012 tecknar Lemontree omfattande avtal med SIDA för leverans av Public 360 i tuff konkurrens med alla leverantörer. Vi skriver ramavtal med Arbetsförmedlingen och passerar 100 anställda och växer med närmare 20 %. Många nya kunder under året, däribland Skanova, Skövde kommun, Svenska Institutet, Sollentuna kommun, Swedac, Inspecta, Sparbanksstiftelsen, DnB NOR, Sarpsborg kommune med flera.

Lanserar lösningen eGo och Haparanda stad blir första kund, följt av Värmdö kommun.

Lemontree flyttar till nytt större kontor i Stockholm och utses till Gasellföretag för fjärde året i rad och Snabbväxare för första gången.

2013-2014

Norska stormyndigheten NAV väljer Lemontree för omfattande leverans av tjänster och programvara för test. Utses till Snabbväxare av Ahrens Rapid Growth för andra året i rad. Tecknar ramavtal med TeliaSonera koncernen som expertleverantör inom området Test & Quality Management. Lemontree tecknar ramavtal E-arkiv 2013 med SKL Kommentus Inköpscentral för leverans av eGo eArchive och Bankgirot väljer Lemontree som partner för införande av automatiserade tester. Lemontree ingår partnerskap under 2014 med Grid-Tools och Dassault Systèmes/Exalead. Stockholms Stadsbyggnadskontor och Lindesbergs kommun nya kunder där Lemontree implementerar lösning för ärende- och dokumenthantering. Förnyat förtroende från TeliaSonera avseende testautomation. Utses av HP som Skandinaviens enda partner som erbjuda nya och befintliga kunder support och underhåll för HP Softwares testverktyg. Petra Förnell utses till ny vd.

2015-2017

Under 2015 renodlas verksamheten på Lemontree till att fokusera på de ursprungliga teknikområden inom kvalitetssäkring av utvecklingsprocesser, automatisering och digitalisering. DevOps och tillhörande tjänster växer som begrepp och segment inom företaget. Verksamheten fokuserar på partneravtal och lösningsförsäljning av produkter och tjänster inom främst utveckling av mjukvara för tjänstesektorn. Lemontree utvecklar den automatiserade testplattformen LUQAS.

2018-2020

Lemontree utvecklar ett flertal nya partnerskap med leverantörer av tekniska lösningar inom testautomatisering och robotisering av processer. TricentisUi PathSauceLabs och  Curiosity Software blir partners med Lemontree. Vi arbetar mycket med våra kärnvärden integritet, resultat och engagemang för att skapa en av branschens bästa arbetsplatser. Certifiering av företaget som ett “Great Place to Work” genomförs med ett snittbetyg på 93 %! Lemontree ackrediteras att hålla ISTQB Foundation utbildningar. Företaget flyttar till Sveavägen 52.

Mirovia, vilket är en nordisk koncern som investerar i entreprenörsledda bolag som erbjuder mjukvarulösningar och nischade IT-tjänster inom verksamhetskritiska områden tar över som ny huvudägare vintern 2020.

Vi fortsätter att automatisera, digitalisera och effektivisera.

2021-2023

Lemontree breddar verksamheten med experter inom Life Science. Certifiering av företaget som ett “Great Place to Work” genomförs med ett snittbetyg på 96 % och vi hamnar på topplistan över Sveriges bästa arbetsplatser. Vi går samman med SO4IT under Lemontree-varumärket, vilket innebär större fokus på helhetsåtaganden av mjukvaruutveckling. Vår tradingplattform Nextgen används hos ledande internetbanker. Mirovia blir Lyvia, där vi verkar tillsammans med andra specialistbolag. Vi blir partners med Gigaspaces, Smartbear, PingCap och RedHat.

Vi drivs fortsatt av att leverera högsta möjliga kvalitet och att vara Sveriges bästa arbetsplats.