Teknisk Due Diligence – “värdet av mjukvara”

För att säkerställa affärskvaliteten vid förvärv av företag så talas det ofta om ekonomiska och legala utvärderingar och analyser inom ramen för en “Due Diligence” (DD). Inte sällan så är mjukvara en stor och tongivande komponent i det som förvärvas. Kanske t.om. syftet med hela affären. Hur gör man då för att utvärdera värdet av den mjukvara som ingår i en transaktion av företag? Ett stort antal aspekter behöver tas i beaktande för att säkerställa att det som förvärvas verkligen är värt det som affären fastställs till. Området är komplicerat och många dimensioner av värderingen finns.

“Vi erbjuder en standardiserad modell för att utvärdera kvaliteten på mjukvara ur ett flertal dimensioner utöver tekniken.”

Att bedöma värdet av en funktion som levererar mjukvara kan vara svårt. Vi har modellen som hjälper er att utvärdera olika dimensioner av ett utvecklad mjukvara och den funktion som levererar mjukvaran.

Hur det går till

Vår modell bygger på ett antal steg:

  1. Definition och avgränsning av det som analyseras.
  2. Uppstartsmöte och planering.
  3. Områden och utvärderingsunderlag gås igenom. Aktiviteter genomförs inom ramen för utvärderingen som exempelvis säkerhet, utvecklingsprocesser, organisation, ägandeskap, efterlevnad av lagkrav och arkitektur.
  4. Uppföljning och rapportering.

Tjänsten lämpar sig för företag som upphandlar mjukvarubolag, äganderätt till mjukvara eller för intern utvärdering hos organisationer som är intresserade av en objektiv utvärdering av produkters mognad. Läs även om vår tjänst för utvärdering av CI/CD & DevOps.

Modellen är inte kopplad till specifika mjukvaror, produkter eller teknologier utan syftar till, att på ett mätbart sätt, kunna ge en nulägesbild av de förutsättningar som råder, hinder som kan föreligga för produktens vidareutveckling samt rekommendationer på utvecklingspotential.

DevOps Maturity Model

Det talas mycket om kontinuerliga leveranser, CI/CD och automatisering som sätt att snabbare och effektivare leverera produkter, lösningar och nytta till kunder och slutanvändare. Effektiv utvecklingsmetodik har blivit ett viktigt sätt att vinna marknadsandelar i en allt mer digitaliserad värld. Det är nu för tiden ovanligt att konkurensutsatta organisationer kan nöja sig med årliga produktuppdateringar, vattenfallsprocesser, statiska krav och långa manuella testcykler då omvärldens leveranstakt ökar.

“Vi erbjuder ett standardiserat sätt att mäta, utvärdera och därefter ideérna för att komma vidare på automatiseringsresan.”

Många organisationer har svårt att greppa området och är också missnöjda med sin förhållning till Continuous och DevOps. Kanske efter misslyckade initiativ och program som
inte nått önskad effekt eller på grund av otydliga förväntningar och genomföranden.
Continuous-resan kanske inte ens påbörjats av olika anledningar?

Det är dessutom mycket vanligt att organisationer önskar att de kommit längre och att
investeringarna inom området resulterat i en större effekt. Tyvärr finns det inte någon
enskild lösning, molntjänst eller enkel produkt man kan installera som kan köpas för att
ge arbetet med CI/CD & DevOps den knuff det behöver. I regel krävs det dessutom förändringar på mjukare områden såsom teamsammansättningar, ägarskap, eskaleringsvägar, kommunikation- och kunskapsöverföring.

Hur det går till

Vår modell bygger på ett antal steg:

  1. En kortare bakgrundsanalys genomförs tillsammans med er för att definiera den förväntade målbilden inom området Continuous. Där går vi igenom eventuella utmatningar ni känner till och vilka strategiska mål ni har.
  2. Därefter genomför vi en utvärdering inom tre dimensioner av ert sätt att arbeta. Vi tittar hur er organisation samarbetar och kommunicerar, vi ser över produkt, process och kvalitetsfrågor och slutligen samlar vi in information om stödprocesser, infrastruktur och arkitektursfrågor.
  3. Den insamlade informationen sammanställs mot standardiserade kriterier, varefter vi skapar en rapport som täcker vilka områden som enkelt kan förbättras, flaskhalsar i utvecklingen och ger förslag på förbättringar som kan införas.

Genom att använda standardiseringen så kan utvärderingen genomföras återkommande över tid så att mätningarna kan jämföras och därmed föras in som KPIr och som underlag för utvärderingar och investeringar till organisationen.

Modellen är inte kopplad till specifika mjukvaror, produkter eller teknologier utan syftar till, att på ett mätbart sätt, kunna ge en nulägesbild av organisationens leveranskapacitet och vad ni främst bör satsa på för att ta nästa steg i resan mot kontinuerlig utveckling och DevOps.

Kontakta oss för konsultation och rådgivning på info@lemontree.se.

Kontakta oss för konsultation eller frågor inom DevOps och utveckling

Har du frågor eller behöver hjälp med dina projekt inom DevOps och utveckling? Tveka inte att höra av dig till oss. Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort. Vi finns här för att hjälpa dig att ta nästa steg i din digitala utveckling.