Mjukvaror, färdiga ramverk & koncept

Lemontree har under många år byggt upp egna produkter, plattformar och ramverk som kompletterar verktygen från våra leverantörer och som ger våra kunder ännu mer värde. Vi har färdiga produkter, metoder och koncept redo att rulla ut i er organisation samt rutiner och processer för hur våra kunder bör använda verktygen i sitt dagliga arbete.

Vi håller också utbildningar i både administration och användning av produkterna. Utbildningarna skräddarsys för varje kund.

Vill du få rådgivning om Lemontrees produkter som mjukvaror, färdiga ramverk och koncept, kontakta oss.

Lemontree

Utbud

Våra egna produkter

Lemontree har utvecklat NextGen OMS, ett orderhanteringssystem baserat på innovativ grid-teknik som ger hög prestanda och tillgänglighet. Systemet underlättar hanteringen av order och erbjuder en hög nivå av funktionalitet. Dessutom erbjuder Lemontree Sugar, ett professionellt servicepaket för att bygga högpresterande, tredje generationens system. Genom Sugar kan kunder förbättra sina system och optimera prestandan. Slutligen har Lemontree även utvecklat Lemontree LTE, ett färdigt koncept för testautomatisering med minimala uppstartstider. Denna lösning möjliggör effektiva och snabba tester för organisationer.

NextGen
NextGen

Lemontree har utvecklat Nextgen OMS, ett orderhanteringssystem baserat på innovativ grid-teknik som ger hög prestanda och tillgänglighet.

Sugar
Sugar

Sugar är ett professionellt servicepaket som vi erbjuder till kunder som bestämt sig för att bygga högpresterande, tredje generationens system.

LTE

Lemontree LTE är ett färdigt koncept för din organisation att testautomatisera med minimala uppstartstider!

Våra externa produkter

Lemontree återförsäljer och levererar produkter ur våra partners produktportföljer tillsammans med våra egna teknikkoncept. T.ex. Micro Focus, UiPath och Tricentis har stora produktprogram som vi är återförsäljare åt.

Smartbear
Gigaspaces
Microfocus
PingCAP
UiPath
Tricentis

Läs våra white papers & kompendium

Vill du fördjupa dig inom testautomatisering, DevOps eller mobiltester? Välkommen att ladda ner våra whitepapers och kompendium.