Mjukvaror, färdiga ramverk & koncept

Lemontree har under många år byggt upp egna produkter, plattformar och ramverk som kompletterar verktygen från våra leverantörer och som ger våra kunder ännu mer värde. Vi har färdiga produkter, metoder och koncept redo att rulla ut i er organisation samt rutiner och processer för hur våra kunder bör använda verktygen i sitt dagliga arbete.

Vi håller också utbildningar i både administration och användning av produkterna. Utbildningarna skräddarsys för varje kund.

Vill du få rådgivning om Lemontrees produkter som mjukvaror, färdiga ramverk och koncept, kontakta oss.

Lemontree

Utbud

Våra egna produkter

Lemontree har utvecklat Cory OMS, ett orderhanteringssystem baserat på innovativ grid-teknik som ger hög prestanda och tillgänglighet. Systemet underlättar hanteringen av order och erbjuder en hög nivå av funktionalitet. Lemontree även även utvecklat det lättviktiga testautomatiseringsramverket Tzatziki och Lemontree LTE, ett färdigt koncept för testautomatisering med minimala uppstartstider. Denna lösning möjliggör effektiva och snabba tester för organisationer.

NextGen
Cory

Lemontree har utvecklat Cory OMS, ett orderhanteringssystem baserat på innovativ grid-teknik som ger hög prestanda och tillgänglighet.

Tzatziki
Tzatziki

Med vårt lättviktsramverk Tzatziki för vi samman delarna till en helhet och bringar ordning i rapportering och exekvering.

LTE

Lemontree LTE är ett färdigt koncept för din organisation att testautomatisera med minimala uppstartstider!

Våra externa produkter

Lemontree återförsäljer och levererar produkter ur våra partners produktportföljer tillsammans med våra egna teknikkoncept. T.ex. Micro Focus, UiPath och Tricentis har stora produktprogram som vi är återförsäljare åt.

Smartbear
Gigaspaces
Microfocus
PingCAP
UiPath
Tricentis

Read our white papers & compendium

Would you like to delve deeper into test automation, DevOps, or mobile testing? Feel free to download our whitepapers and compendiums.