Komplexa krav och branschexpertis för finansiella institutioner och försäkringsbolag

Finansiella institut och försäkringsbolag ställer många branschorienterade krav som måste uppfyllas. Här finns bland annat regelverk som DORA, Basel, Mifid, PSD2 från myndigheter som ställer krav på expertis och erfarenhet inom området, utöver marknadens höga förväntningar och konkurrens på tjänster som levereras. Detta, i kombination med tekniska lösningar som ofta är av ”legacykaraktär”, stor teknisk komplexitet, många integrationer och stora datavolymer med höga transaktionshastigheter ställer höga krav.

Erfarenhet och expertis för effektiva lösningar inom finansiella institut och försäkringsbolag

Lemontree har lång erfarenhet av att hjälpa finansiella institut och försäkringsbolag inom allt från kravhantering, verksamhetsfrågor och tekniska lösningar inom utveckling, testning och projektledning. Detta gör att vi har unik kunskap för att leverera högkvalitativa, innovativa och effektiva lösningar som möter branschens krav som konsulttjänster eller hela projekt. Vi har byggt upp egna ramverk och metoder som kompletterar verktygen från våra leverantörer och som ger våra kunder ännu mer värde. För verksamheter som bedriver exempelvis aktiehandel och trading ställs särskilt stora krav på hastighet, redundans, säkerhet och skalbarhet. Där har vi gedigen erfarenhet av att bygga just sådana system från grunden, med den mest avancerade teknikerna på marknaden. Vi har även våra egenutvecklade och beprövade utvecklingsmetodik för helhetsåtaganden som också förfinas utifrån kundens behov.

Exempel utöver konsulttjänster inom utveckling, DevOps, säkerhet, prestanda, krav, test och testautomatisering så erbjuder vi:

  • Helhetsleveranser inom utveckling och DevOps med färdiga överenskomna leveransåtaganden enligt Lemontrees leveranskoncept.
  • Orderhanteringssystem (OMS) för värdepappershandel från start till mål med vår produkt Cory. Ett unikt ramverk för handel med värdepapper, med namnkunniga svenska bolag som kunder.
  • Vi erbjuder också lösningar för applikationshantering och utvecklingsmetoder med vår produkt Sugar, som är ett ramverk med tredje generationens utvecklingsmiljö med skalbarhet i volym och hastighet inriktat för bank, finans och försäkring. Här finns bland annat färdig autentiseringslösning med OAuth, avancerat API-ramverk för GRPC, out-of-the-box-verktyg för GDPR, workflowmotor byggt med In-Memory-teknologi.

Tjänster/produkter inom Bank, finans & försäkring

Digital Operational Resilience Act

I dagens digitala landskap spelar informations- och kommunikationsteknik (IKT) en avgörande roll i våra liv och i ekonomiska sektorer som finans. Ökad digitalisering gör samhället, särskilt det finansiella systemet, mer sårbart för cyberhot.

Cory

Lemontree har utvecklat Cory OMS, ett orderhanteringssystem baserat på innovativ grid-teknik som ger hög prestanda och tillgänglighet, minskade kostnader och hög utvecklarvänlighet, tillgängligt för andra tradingbanker.