Testautomatisering

Testautomatisering är en avgörande process inom mjukvarutestning som effektiviserar och förbättrar kvaliteten på mjukvaruprodukter. Genom att använda testautomatisering kan företag och utvecklare automatisera repetitiva testuppgifter och frigöra tid och resurser för att fokusera på andra viktiga utvecklingsområden. Denna metod minskar risken för mänskliga fel, det blir säkrare, ökar effektiviteten och ger snabbare feedback på kvaliteten hos mjukvaran.

Testprocess

Vad är testautomatisering?

Testautomatisering är en metod inom mjukvarutestning där testprocessen automatiseras med hjälp av särskilda verktyg och program. Istället för att utföra testerna manuellt skapas automatiserade testskript och testfall som kan köras automatiskt. Testautomatisering kan ske på olika nivåer, t.ex:

 • Kodnära tester, enhetstestning eller unit testing
 • API baserad testning
 • GUI baserad testning

För varje nivå finns det olika testramverk och verktyg för att möjliggöra testautomatisering. Det kan handla om ramverk som inkluderas i utvecklingskoden, API baserade testverktyg som pratar med de interface som applikationerna använder eller till och med i gränssnittet för att simulera användarbeteenden. På så vis kan man utföra tester och utvärdera mjukvarusystemets funktionalitet, men även ickefunktionella aspekter såsom prestanda och säkerhet. Genom att skapa testskript kan man automatisera uppgifter som att fylla i formulär, navigera genom en applikation och verifiera resultatet.

Det är viktigt att notera att testautomatisering inte ersätter behovet av manuell testning. Manuell testning är fortfarande viktig för att utföra utforskande tester, användbarhetstester och andra typer av tester som kräver mänsklig erfarenhet, intuition och bedömning. Testautomatisering kompletterar och förstärker den manuella testningen genom att effektivisera och automatisera uppgifter som kan upprepas och inte kräver någon mänsklig bedömning.

Våra tjänster inom
testautomatisering

Testdatahantering, eller Test Data Management (TDM), och automatisering är båda möjliggörare för att enkelt kunna skapa enhetlig testdata för alla system utan behov av manuella, komplexa och tidskrävande steg. Genom att automatisera testdatahanteringen kan företag hantera sin testdata på ett effektivt sätt.

När man talar om principen att testa tidigare, Shift Left, är Unit testing, eller enhetstestning, den första nivån där man har möjligheten att testa funktionerna i sin applikation dynamiskt. Själva uttrycket enhetstestning kan ibland tolkas på olika sätt beroende på hur man definierar en enhet/unit.

GUI-baserad testning är en metod som man hittar längre upp i testpyramiden, testerna täcker nivån på användargränssnittet och testar bakomliggande kod och komponenter i sin helhet. Man får då en väldigt bred täckningsgrad och testar funktionerna som en slutanvändare jobbar i.

Testautomatisering är avgörande för att förbättra mjukvarukvaliteten och effektiviteten. Den automatiserar upprepade testuppgifter och frigör resurser för andra utvecklingsområden. Genom att minska mänskliga fel och ge snabb feedback ökar den säkerheten.

Hur Lemontree jobbar med testautomatisering

Lemontree är en pålitlig partner som erbjuder en omfattande konsultexpertis inom testautomatisering. Våra tjänster sträcker sig bortom de vanliga projekt- och funktionsleveranserna, vilket gör oss till en komplett lösning.

Med Lemontree som din partner kan du vara säker på att du får högkvalitativ testexpertis och skräddarsydda lösningar som passar dina behov. Vi strävar alltid efter att leverera exceptionell service och hjälpa dig att uppnå framgång i dina projekt.

Kompetensbaserad testning

Våra erfarna automatiseringskonsulter är experter inom en rad olika verktyg, teknologier och ramverk, både open source och licensbaserade såsom:

 • OpenText UFT
 • Tricentis Tosca
 • SmartBear TestComplete, ReadyAPI, SoapUI
 • Selenium, Appium
 • Playwright
 • Cypress
 • Postman
 • JUnit (Java)
 • Cumber, Gherkin (BDD)
 • xUnit (.Net)

Vi kan med vår gedigna erfarenhet inom branschen anpassa oss efter just dina specifika behov och säkerställa att din testautomatisering är effektiv och skalbar. Vi ser det utifrån ditt nuläge och dina förutsättningar för att kunna hjälpa dig till nästa nivå inom automatisering.

Kompletterande manuell testning

Det finns mycket bra teknik som automatisering och AI, men än så länge finns det uppgifter som en människa gör bättre. Därför erbjuder vi även manuell testning som ett komplement till de automatiserade processerna. Våra testexperter kommer att noggrant utföra manuella tester för att identifiera potentiella problem och säkerställa en hög kvalitet på din mjukvara. 

Specialiserad expertis inom testning

Oavsett om det gäller mobiltestning, prestandatestning, regressionstestning, API-testning, end-to-end-testning eller enhetstestning, har vi specialiserad expertis inom olika testområden. Vi kan anpassa våra tjänster för att möta dina specifika behov och säkerställa en grundlig och omfattande testning av din applikation.

Ledning och kvalitetsexpertis

Vi erbjuder också ledning och expertis inom kvalitetsområdet. Våra konsulter har stor erfarenhet inom agil coachning, transformation till DevOps och projekt- och testledning. Vi hjälper dig att implementera agila metoder, optimera din utvecklingsprocess och testaktiviteter på ett effektivt sätt. Med vår ledning och expertis kan du uppnå hög kvalitet och effektivitet i dina projekt och säkerställa framgångsrik leverans.

Utredningar och förstudier

På Lemontree hjälper vi även till med utredningar och förstudier, Proof of Concepts (POCar) samt erbjuder vår expertis inom utveckling av testautomatisering. Genom att genomföra noggranna utredningar och förstudier kan vi identifiera de bästa tillvägagångssätten och verktygen för att automatisera dina testprocesser.

Kontakta oss för konsultation eller frågor rörande Testkoncept

Har du frågor eller behöver hjälp med implementeringen av det nya finansiella regelverket från EU? Tveka inte att höra av dig till oss. Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort. Vi finns här för att hjälpa dig att ta nästa steg i din digitala utveckling.

Användningsområden för testautomatisering?

Testautomatisering är en kraftfull metod inom mjukvarutestning, men det är viktigt att använda den på rätt sätt och vid rätt tillfällen. Här är några scenarier där testautomatisering kan vara särskilt fördelaktig.

Upprepad testning – Om samma testfall eller scenarier behöver köras regelbundet, kan testautomatisering spara tid och resurser genom att utföra testerna automatiskt utan manuell interaktion.

Regressionstestning – Efter att ändringar har gjorts i mjukvaran är det viktigt att säkerställa att befintlig funktionalitet fortfarande fungerar som förväntat.
Testautomatisering kan snabbt och effektivt validera att tidigare fungerande delar av systemet inte har påverkats negativt.

Prestandatestning – Genom att automatisera prestandatester kan olika scenarier och belastningar simuleras för att utvärdera systemets prestanda och skalbarhet. Detta kan hjälpa till att identifiera flaskhalsar och optimera systemet för att hantera hög belastning.

Integrationstestning – När olika komponenter eller system måste integreras är testautomatisering till stor hjälp för att verifiera att API:er samt kontakten och kommunikationen mellan dem fungerar korrekt. Integrationstestningen kan utföras fullt integrerat med alla system (system och integrationstestning) eller virtualiserat där man simulerar svar från yttre system.

Continuous Integration (CI) och Continuous Testing – Inom CI/CD-processer är testautomatisering avgörande för att snabbt kunna testa mjukvaran och övervaka systemets kvalitet kontinuerligt. Testautomatisering kan integreras i CI längs med hela leveransprocessen för att automatiskt utföra tester vid varje kodändring i alla faser och ge snabb feedback till utvecklingsteamet. Testning är inte en fas utan ska genomsyra alla led.

Fördelar med testautomatisering

 • Tidsbesparing: Automatiserade tester kan köras snabbare än manuella tester, vilket sparar tid och resurser.

 • Snabb feedback: Automatiserade tester ger snabb feedback om mjukvarans kvalitet och eventuella felaktigheter.

 • Minskar risken för mänskliga fel: Automatisering eliminerar risken för fel som kan uppstå vid manuell testning, vilket resulterar i mer tillförlitliga resultat.

 • Möjliggör regelbundna tester: Automatiserade tester kan köras regelbundet och frekvent för att upprätthålla och övervaka mjukvarans kvalitet.

 • Ökad produktkvalitet: Genom att snabbt identifiera fel och problem kan testautomatisering bidra till att förbättra produktkvaliteten och användarupplevelsen.

 • Skalbarhet: Testautomation kan enkelt skalas upp för att hantera stora och komplexa mjukvarusystem, vilket gör att tester kan utföras effektivt och repeterbart.

 • Roligt: Testautomatiseringen gör livet lättare och roligare både för de som automatiserar och de som testar manuellt då man inte längre behöver utföra repetitiva uppgifter. Glad personal ger bättre effektivitet!

Framtiden för testautomation

Framtiden för testautomatisering ser lovande ut med avancerade teknologier som artificiell intelligens och maskininlärning. Genom att använda dessa tekniker kan testautomation bli ännu mer intelligent och autonom, vilket sparar tid och resurser samtidigt som det säkerställer hög kvalitet. Integrationen av testautomatisering i DevOps och Agile-metodologier kommer att bli alltmer sömlös, vilket leder till kortare utvecklingstider och färre fel. Dessutom förväntas testautomatisering anpassas för att stödja testning av nya teknologier som IoT och AI. Sammantaget kommer testautomatisering att spela en avgörande roll i att leverera snabb och effektiv mjukvara som möter marknadens krav.

Lemontree säkerställer att din verksamhet är redo för de utmaningar och möjligheter som framtidens testautomation innebär. Med vår stöttning kan ni känna er trygga i att uppnå effektiv och tillförlitlig testautomatisering.

Konsultchef Test/QA

Ludwig Östlund

Ludwig har arbetat med testautomatisering i komplexa projekt sedan 2012. Idag är han chef över TestOps-teamet på Lemontree och driver därtill kompetensområdet för kvalitetssäkring och testautomatisering. Ludwig utbildar även frekvent i testmetodik och blev 2021 utsedd till topp tre årets kulturbärare av Great Place to Work i hela Sverige.

ludwig.ostlund@lemontree.se | +46 (0) 700 651 667 | LinkedIn

Vanliga frågor & svar om Testautomatisering

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får från våra kunder. Vi har samlat information och lösningar på olika ämnen och problem som kan uppstå. Oavsett om det gäller tekniska frågor, produktinformation eller allmänna funderingar, så finns vi här för att hjälpa dig.

Hittar du inte svar på din fråga?
Vilket kodspråk ska jag använda för testautomatisering?2023-08-18T09:51:05+02:00

Valet av kodspråk för testautomatisering beror på flera faktorer, inklusive dina specifika behov, teknisk expertis och verktygets kompatibilitet. Här är några vanliga kodspråk som används inom testautomatisering:

 • Java – Ett populärt och mångsidigt språk med omfattande bibliotek och ramverk för testautomatisering, som Selenium och JUnit.
 • Python – Ett enkelt och lättläst språk som används mycket inom testautomatisering med verktyg som PyTest och Robot Framework.
 • C# – Ett språk som används inom Microsoft-miljön och integreras bra med verktyg som Selenium och NUnit.
 • JavaScript – Ett språk som används för att automatisera webbapplikationer med hjälp av verktyg som WebDriverIO och Cypress.
 • Ruby – Ett elegant och lättförståeligt språk som används med verktyg som Watir och Capybara.

Det är viktigt att välja ett språk som passar din organisation och testmiljö samt att överväga tillgänglig kompetens och support för det valda språket.

Vilket ramverk ska jag använda?2023-08-18T09:49:41+02:00

Ett vanligt ramverk för testautomatisering är Selenium. Selenium är ett populärt verktyg för att automatisera webbapplikationstester och stödjer olika programmeringsspråk som Java, C#, Python och många fler. Det ger möjligheten att interagera med webbläsare och replikera användarbeteenden för att validera funktionalitet och prestanda hos webbapplikationer. Selenium erbjuder även möjligheter för att skapa robusta testskript och integrera med olika utvecklingsmiljöer och verktyg. Det finns också andra ramverk och verktyg som används för testautomatisering, som till exempel Appium för mobilapp-testning och pytest för allmän testautomatisering i Python. Valet av ramverk beror på kraven i projektet och den tekniska miljön där testautomatiseringen ska utföras.

Hur hanterar jag testdata på bästa sätt?2023-06-30T14:16:45+02:00

För att hantera testdata på bästa sätt finns det några viktiga aspekter att överväga. För det första bör du skapa en separat testmiljö som är fristående från produktionssystemet. Detta säkerställer att eventuella förändringar eller fel i testdatan inte påverkar den verkliga användningen.

För det andra är det viktigt att använda testdata som är så realistisk som möjligt och återspeglar olika användningsscenario. Detta inkluderar olika datatyper, gränsvärden och felaktiga inmatningar för att testa systemets robusthet.

Automatisering av testdataskapande är också en fördelaktig strategi. Genom att använda skript eller verktyg kan du generera testdata baserat på fördefinierade regler eller mönster. Detta sparar tid och minskar risken för felaktigheter vid manuellt skapande av testdata.

När det gäller integritet och dataskydd bör du använda anonymiserad eller pseudonymiserad data för att skydda känslig information. Personligt identifierbar information (PII) bör tas bort eller ersättas med fiktiva värden för att uppfylla integritetskrav.

För att effektivt hantera testdata är det också viktigt att överväga versionshantering och återställning. Genom att spåra ändringar i testdata och kunna återställa till tidigare versioner kan du säkerställa att testdata är korrekta och aktuella.

Slutligen bör du rengöra och återställa testdata efter varje testcykel för att säkerställa att kommande tester utförs i en ren miljö. Genom att tillämpa detta kan du effektivt hantera testdata och uppnå tillförlitliga testresultat.

Hur kan jag visualisera resultaten för testautomatisering?2023-06-30T14:16:14+02:00

För att visualisera resultaten för testautomatisering kan du använda olika verktyg och metoder. Här är några alternativ:

Testrapporter – Generera detaljerade rapporter som visar resultatet av varje testfall och ger överblick över testtäckning, framgångsgrad och eventuella fel.

Grafiska diagram – Använd diagram och diagramtyper som stapeldiagram, cirkeldiagram eller linjediagram för att visualisera statistik som testresultat, fel och framsteg över tiden.

Dashboard – Skapa ett anpassat instrumentpanel där du kan sammanfatta och visa viktiga mätvärden och statistik på ett överskådligt sätt. 

Skärmdumpar och loggar – Ta skärmdumpar eller loggar vid viktiga händelser eller fel för att ge visuell representation av problemen.

Integration med CI/CD-verktyg – Integrera testautomatiseringsverktyget med ditt Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD)-verktyg för att visa resultat och status direkt i CI/CD-pipelines.

Genom att använda dessa visualiseringsmetoder kan du enkelt analysera och kommunicera resultatet av din testautomatisering till teamet och intressenter.

Hur kommer jag igång med testautomatisering?2023-06-30T14:15:39+02:00

​​För att komma igång med testautomatisering, identifiera dina mål och krav, välj rätt ramverk, planera och organisera automatiseringen, välj lämpliga testfall och bygg automatiserade testskript. Utveckla en iterativ och stegvis metodik, implementera automatiserade tester och använd versionshantering. Utför regelbundna underhåll och uppdateringar av dina testfall och skript för att hålla dem relevanta och effektiva. Samarbeta också med teammedlemmar och utvärdera resultat för att kontinuerligt förbättra din testautomatisering.

Read our white papers & compendium

Would you like to delve deeper into test automation, DevOps, or mobile testing? Feel free to download our whitepapers and compendiums.