Testkoncept

Koncept och modeller för effektiv mjukvarutestning hos Lemontree

Med våra koncept inom testning menar vi våra idéer och modeller som vi använder för att beskriva hur vi hanterar olika testtekniker och utmaningar inom testområdet. Vi använder dessa som vår kärna när vi bygger vår egen kompetens med våra konsulter så att vi kan återanvända vårt tänk oavsett vilken kund vi hjälper. Med hjälp av våra koncept och våra leveransmodeller så erbjuder vi också dessa som förstudier, tekniska utvärderingar, analyser, projektinförande och som tjänsteleveranser.

Test Automation Center (TAC) – vårt koncept för att jobba med testautomatisering som får det att fungera över tid.

Continuous Quality – kärnan i vår modell för kvalitetssäkring inom mjukvarutestning. Kvalitet är inte bara en fas såsom test utan någon som genomsyrar hela utvecklingskedjan.

Kontakta oss för konsultation eller frågor rörande Testkoncept

Har du frågor eller behöver hjälp med implementeringen av det nya finansiella regelverket från EU? Tveka inte att höra av dig till oss. Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort. Vi finns här för att hjälpa dig att ta nästa steg i din digitala utveckling.

Våra tjänster inom Testkoncept

Våra tjänster inom Testkoncept är utformade för att säkerställa och förbättra kvaliteten i dina applikationer och digitala tjänster.

Testprodukter

Continuous Quality

Continuous Quality är vårt koncept och modell för att säkerställa hög kvalitet på mjukvaruprodukter genom hela utvecklingscykeln. Genom att integrera kvalitetssäkring som en kontinuerlig process kan vi identifiera och åtgärda problem tidigt, öka produktiviteten och ge organisationer en överblick över kvalitetsarbetet för förbättring.

Tzatziki testautomatiseringsramverk

Med vårt lättviktsramverk Tzatziki för vi samman delarna till en helhet och bringar ordning i rapportering och exekvering.

Mobile Device Cloud

Vårt koncept och erbjudande för Mobile Device Cloud ger möjligheten att centralisera hanteringen av både mobiler och pads i din organisation.

Test Automation Center

Lemontrees Test Automation Center (TAC) är en heltäckande lösning för testautomatisering som kombinerar expertis, processer och verktyg.

Modellbaserad testning

Modellbaserad testning förenklar testprocessen genom visuella modeller och kopplar testscenarier till dessa. Dock kräver det spridning av kompetens för att undvika beroende av en enskild expert och är mindre lämpat för icke-funktionella krav.

Read our white papers & compendium

Would you like to delve deeper into test automation, DevOps, or mobile testing? Feel free to download our whitepapers and compendiums.