Optimera detaljhandelsprocesser med Lemontree

Vi står på en stabil grund av erfarenhet och expertis inom detaljhandeln. Våra beprövade tjänster omfattar allt från ramverk för testning och snabba lösningar för hantering av stora datamängder till testning av mobila enheter och stödfunktioner för organisationer genom att ta ansvar för hela utvecklingsprojekt och erbjuda testning som tjänst. Utöver detta tillhandahåller vi specialiserad kompetens inom automatisering, RPA (Robotic Process Automation), projektledning, kravhantering och testledning för att säkerställa att våra kunder når sina mål på ett effektivt och framgångsrikt sätt.

Detaljhandelns digitala skifte – en stor utmaning för branschen

Detaljhandeln och digitaliseringen har varit en av de mest påtagliga förändringarna under det senaste årtiondet. Utvecklingen har varit monumental och omisskännlig. Konsumenternas köpbeteenden har i allt högre grad flyttats från traditionella butiker till online-plattformar, tillgängliga via datorer, mobiler och surfplattor. Denna övergång har utgjort en enorm utmaning för branschen och har krävt omfattande anpassningar av teknologi, arbetsmetoder och affärslösningar för att hålla jämna steg med kundernas förväntningar och för att bibehålla konkurrenskraften.

Lemontree har varit en viktig aktör under hela denna transformation inom detaljhandeln. Genom vårt samarbete med namnkunniga klädmärken, dagligvarukedjor, telekomoperatörer och förlag har vi spelat en central roll i att möjliggöra deras framgång i den digitala eran. Vårt arbete sträcker sig över en rad olika områden, från att definiera affärsbehov och genomföra omfattande transformationer till att utveckla och implementera molnbaserade lösningar, POS-expertis, automatisering av affärsprocesser, integrationslösningar och mycket mer.

Exempel utöver konsulttjänster inom utveckling, DevOps, säkerhet, prestanda, krav, test och testautomatisering så erbjuder vi:

  • Helhetsleveranser inom utveckling och DevOps med färdiga överenskomna leveransåtaganden enligt Lemontrees leveranskoncept.
  • Orderhanteringssystem (OMS) för värdepappershandel från start till mål med vår produkt Cory. Ett unikt ramverk för handel med värdepapper, med namnkunniga svenska bolag som kunder.
  • Vi erbjuder också lösningar för applikationshantering och utvecklingsmetoder med vår produkt Sugar, som är ett ramverk med tredje generationens utvecklingsmiljö med skalbarhet i volym och hastighet inriktat för bank, finans och försäkring. Här finns bland annat färdig autentiseringslösning med OAuth, avancerat API-ramverk för GRPC, out-of-the-box-verktyg för GDPR, workflowmotor byggt med In-Memory-teknologi.

Tzatziki

Tzatziki är ett levande ramverk som hela tiden utökas med stöd för nya delar vartefter vi stöter på teknologier som gynnar många. Med vår erfarenhet och vårt lättviktsramverk för vi samman delarna till en helhet och bringar ordning i rapportering och exekvering.

Continuous Quality

Vårt koncept och modell för att säkerställa hög kvalitet på mjukvaruprodukter genom hela utvecklingscykeln. Genom att integrera kvalitetssäkring som en kontinuerlig process kan vi identifiera och åtgärda problem tidigt, öka produktiviteten och ge organisationer en överblick över kvalitetsarbetet för förbättring.