Cory är ett flexibelt, skalbart och stabilt Order Management System för trading av värdepapper. 

Orderhanteringssystem (OMS – Order Management System) används inom finansbranschen för att exekvera värdepappersorders på en kunds konto. Det skall klara av att hantera tiotusentals order per sekund, där varje order måste tillåtas eller nekas baserat på vilken risk banken kommer att ta när/om ordern skickas till marknaden och blir en deal. Ett OMS-systems kvalitet bedöms utifrån saker som t.ex. tillgängligheten under marknadens öppettider, hur många order det klarar av per sekund, hur avancerad riskberäkning det klarar av att göra och vilken svarstid det har.

I en traditionell arkitektur med en SQL-databas ligger flaskhalsen nästan alltid i just databasen som är den punkt som alla förfrågningar måste passera. Andra produkter kommer oundvikligen behövas för att förvalta databasen, såsom hantering av till exempel cache. Detta leder i sin tur leder till många olika tekniska kompetensbehov som i sig kan vara svåra att underhålla. Med krav på många olika teknikkompetenser ökar också risken för otillräcklig kunskapsspets. Förvaltningskostnader och teknologiska komplexiteten ökar i takt med att systemet och kraven på det växer. För att motverka databasens begränsningar måste en annan typ av arkitektur användas, där lasten sprids över flera noder i nätverket och där affärslogiken ligger nära datan för att undvika att I/O överanvändas.

Cory OMS: En skalbar och driftsäker lösning för internetbanker

Lemontree, tillsammans med en av de främsta internetbankerna, har byggt Cory OMS baserat på en grid-teknik, från israeliska Gigaspaces, som löser skalbarhetsproblemen genom att spara data i minne samt exekvera affärslogiken på samma nod där data ligger.

Detta innebär en prestandavinst på 100x till 1000x per förfrågan och att mer läs- och skrivtrafik hanteras med enkelhet.

Den största vinsten i teknikvalet har visat sig vara, förutom linjär skalbarhet som redan har nämnts, att allt byggs i ett programmeringsspråk, att allt driftas på samma plattform. Tack vare Gigaspaces inbyggda HA (High Availability) uppvisar Cory en mycket hög tillgänglighet trots eventuella driftkatastrofer.

Utöver det erbjuder Gigaspaces in-memory teknologi med en hög utvecklarvänlighet då alla tester kan köras in-memory end-to-end. Efter drygt fem år av drift hos den aktuella internetbanken har det visat sig att all handel hos internetbanken klaras av med lätthet, trots en kundökning från 500 000 till 1 500 000 kunder skett. Den trygghet internetbanken kan känna i att deras OMS inte begränsar deras affärsutveckling gör Cory unik på marknaden och ger internetbanken fördelar få andra tradingbanker uppvisar. Cory OMS är en “off the shelf”-produkt som finns tillgänglig för andra tradingbanker som vill dra nytta av dess nästa generations arkitektur.

Med dessa lösningar stänger vi gapet mellan teknikkrav och businesskrav. Ni får real time – ALL the time.

Säkert, skalbart, och beprövat.

Kontakta oss för konsultation eller frågor inom DevOps och utveckling

Har du frågor eller behöver hjälp med dina projekt inom DevOps och utveckling? Tveka inte att höra av dig till oss. Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort. Vi finns här för att hjälpa dig att ta nästa steg i din digitala utveckling.