Prestandatest

Prestandatestning säkerställer att kritiska system uppfyller uppställda krav och presterar optimalt utifrån resurserna. Genom att analysera systemets arkitektur, samtidighetsproblem och skalbarhet kan organisationer uppnå sina övergripande mål och välja de mest effektiva lösningarna.

Säkerställ att du får den prestanda som behövs till dina kritiska system, till rätt kostnad. Prestandatest fokuserar på att verifiera att uppställda krav för kritiska system uppnås, och att du varken har för lite eller för mycket resurser. Uppfylls dessa krav är det i sin tur möjligt för verksamheten att uppnå sina övergripande mål.

Vad är prestandatestning?

Prestandatest, tillsammans med funktionella tester, möjliggör att testa ett system i sin helhet. Här ser man om man har tänkt rätt i arkitekturen, upptäcker samtidighetsproblem och ser om systemet kan skala och är stabilt över tid. Samtidigt kan man utvärdera alternativa lösningar för såväl arkitektur, affärslogik, komponenter som konfigurering för att välja bästa vägen.

Utmaningarna här är att formulera krav, att förstå hur olika komponenter arbetar ihop, speciellt om man inte har tidigare produktionsstatistik för att dimensionera och konfigurera dem.

Att bygga en testmiljö varifrån man kan dra slutsatser om hur produktionsmiljön kommer att fungera, framtagning av testdata samt analys av resultat och att utifrån detta ge rekommendationer är andra utmaningar.

En komplett testimplementation omfattar analys, design, implementering, exekvering, avrapportering samt efterarbete.

Så jobbar vi med prestandatest

Lemontree arbetar med ett processtänkande för att etablera en prestandatestfunktion i din organisation, stegen är införande, utrullning och uppföljning.

En nyckelpunkt här är att etablera kommunikationskanaler mellan olika aktörer som utvecklare, arkitekter, testledare, kravställare, verksamheter och leverantörer.

Vanliga frågor inom prestandatest

Finns det olika typer av prestandatest?2023-10-11T14:07:04+02:00

Absolut. Att prestandatesta i ett relativt tidigt stadium gör att man kan utvärdera olika arkitekturer, tekniker, programvaror och konfigureringar och jämföra dem med varandra. Man ser helt enkelt hur man får mest prestanda med den enklaste och mest prisvärda konfigurationen. Med fasta och fixa scenarion kan exakt samma testfall appliceras på olika konfigurationer.

Löpande prestandatester av iterationer och delleveranser under utvecklingscykeln ger också en snabb återkoppling att man är på rätt väg med projektet. I förvaltningsfasen hjälper det dig också att undvika regression.

Varför ska man använda sig av prestandatest?2023-10-11T14:00:38+02:00

Prestandatest behövs av flera anledningar. Den tråkigaste anledningen är att något gått snett i produktionsmiljön. Man vill återskapa problemet och åtgärda det. Det slipper man om man innan produktionssättning gjort sina tester och kan förutsäga hur systemet kommer att reagera på olika lastfall.

Med ett prestandatest ser man om systemet har problem med samtidighet och skalbarhet, vilket inte syns på enhetstester eller i de funktionella testerna. Man vill ju heller inte ha onödig överkapacitet som fördyrar. Ett prestandatest ger dig en överblick hur de ingående komponenterna i systemet belastas och gör att du kan dimensionera var och en till rätt nivå.

Konsulttjänster inom prestandatest

Våra erbjudanden inom prestandatestområdet för att utföra uppdrag, projekt och leveranser:

  • Kravställning och definition av behov
  • Projekt- och testledningsarbete
  • Teknikutredningar och Proof of Concept-ledning
  • PoC med våra partners och deras koncept
  • Implementering av tekniska lösningar
  • Exekvering, rapportering och förvaltning av tekniska lösningar

Prestandatest kan med fördel samverka med Service Virtualization för att simulera beroenden till system som är under utveckling eller som av andra skäl inte är tillgängliga. På så sätt kan man tidigare upptäcka och åtgärda prestanda-och lasttestproblem.

Lemontree kan leverera Performance Management som en funktion där vi tar ett helhetsansvar, som TaaS i molnet eller för drift i kundens egen regi. För Prestandatest använder Lemontree världsledande produkter från OpenText (tidigare MicroFocus och HP) och Tricentis. Verktygsval är underordnat vilka frågor som skall besvaras, men är ändå en viktig faktor. Utifrån givna förutsättningar och givetvis eventuella kundönskemål görs en noggrann analys och utvärdering i valet av verktyg som skall användas. Även Open source-verktyg ingår i vår verktygslåda.

OpenText Loadrunner och Tricentis Neoload används som generella lasttestverktyg. De har båda brett stöd för på marknaden vanligt förekommande protokoll som tex .Net, Citrix, Oracle och SAP förutom web/http/https. För mobila applikationer kan vi använda LoadRunner Network Virtualization för att simulera nätverkets inverkan på prestandan.

För monitorering används tex OpenText Sitescope, Prometheus/Thanos, Splunk eller applikations- och operativsystemsspecifika funktioner.

För större organisationer med hög grad av parallellitet i prestandatestningen kan Loadrunner Performance Center vara ett lämpligt verktyg. LoadRunner PC är en del av Opentext ALM, Application Lifecycle Management.

Specialist in performance testing

Mikael Larsson

Mikael has been in the IT industry for 40 years, with extensive experience in infrastructure such as DDI, WebLogic, Java, and load balancers. Over the past decade, he has specialized in performance testing.

Kontakta oss för konsultation eller frågor rörande Testkoncept

Har du frågor eller behöver hjälp med implementeringen av det nya finansiella regelverket från EU? Tveka inte att höra av dig till oss. Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort. Vi finns här för att hjälpa dig att ta nästa steg i din digitala utveckling.