DevOps

DevOps gör det möjligt att brygga sprickan mellan utveckling och drift och skapa ett gemensamt flöde.

Rätt infört innebär DevOps att utveckling och drift jobbar i ett gemensamt flöde där fokus ligger på kundupplevelsen. Men att lyckas med införandet är inte enkelt.

Det här kompakta kompendiet ger dig tips på hur du undviker några av de vanligaste fällorna och bryggar sprickan mellan utveckling och drift.

Ladda ner kompendiet som pdf och läs:

  • Hur DevOps löser de utmaningar du har i din organisation
  • Tips från vår expert som infört DevOps på två av Sveriges största företag.

Vill du läsa fler av våra whitepapers?

Optimera dina tester med våra whitepapers om testautomatisering, DevOps och mobiltester. Ladda ner och upptäck ämnen som modellbaserad testning och business intelligence testing för att få inspiration och kunskap.

Lemontree

Öka din digitala förändring med Lemontree

Lemontree hjälper dig att öka din digitala förändringstakt. Vi erbjuder tekniska konsulter, projekt, produkter och helhetsåtaganden som ökar er effektivitet.