Life Science – vi vet att vi kan bidra!

Våra kompetenser inom Life Science är stora och vi vet att vi kan bidra. De senaste decennierna så har vi levererat kompetens till IT-industrin där lejonparten av projekt- och konsulttjänster varit till kunder inom Telecom, bank, finans & försäkring. Vi vet att vi har gott renommé och att vi dagligen är en viktig del av alla de fantastiska leveranser som sker hos våra kunder. Det finns otvivelaktigt även en stolthet i rösten när man berättar att man arbetar på Lemontree. En känsla av att tillhöra ett sammanhang som påverkar sin omgivning. Vi vill med säkerhet säga att vi varit en integrerad del Sveriges IT utveckling de senaste tjugo åren.

Många av våra kollegor har dessutom en bakgrund där vi arbetat inom olika leveranser till regulatoriska branscher, inte minst till Medtech, Biotech och läkemedelssektorn. Detta har lett till att Lemontree under de senaste åren tagit klivet in i många spännande projekt inom dessa branscher. Vad vi sett är att potentialen att tillföra effektivitet och kompetens från IT-branschen till Life Science är stor. Med våra kompetenser inom Life Science vet vi att vi kan bidra med mycket!

Vad vi vill!

Digitalisering, automatisering och effektivisering är ett starkt tongivande fokus nu för strategiska beslut och ledningsarbeten hos alla kunder. Vi har arbetat med detta i över 20 år. Vår övertygelse är att det finns stor möjlighet att förändra arbetssätt, processer och leveranser inom GxP-omfattad verksamhet för att höja effektivitet. Vi tror även att vår långa erfarenhet inom området kan utmana och vidareutveckla våra kunders sätt att arbeta inom Life Science.

Max, Jonas, Patrik, Suber, Emma, Ludwig och alla de andra hos oss som nu arbetar mot branschen behöver dig som vill vara med på entreprenörsresan att bygga ett team med fokus på leveranser. Leveranser som omfattar testning, kvalificering, QA-, automatisering, digitalisering och ledningstjänster i branschen.

Därför ska du kontakta oss

Du har förmodligen ambitionen att vilja påverka. Att vilja vara med där saker sker. Att vilja arbeta med ett gäng som vill göra skillnad och att tillhöra ett sammanhang!

Vi tror att du instinktivt även har en relation till begrepp som URS, FS, DS, eller kvalificeringsbegrepp som DQ, IQ och OQ eller för den delen GMP, GDP, GLP eller GAMP.

Sannolikt har du även erfarenhet av säljarbete sedan tidigare i någon form eller varit en drivande part i projekt med ett stort engagemang. Det krävs om vi tillsammans ska förändra branschen.

Känner du dig träffad, kontakta Patric eller Rickard så för vi ett resonemang om hur du kan vara med och göra detta till vår gemensamma resa.

 

Patric Helje och Rickard Ridderström