RPA – Life Science

RPA är en kritisk komponent för innovation och effektivitet inom läkemedelstillverkning. Alla processer som med fördel kan automatiseras och då föredragsvis definierade, repetitiva och datamängdsdrivna processer tjänar på RPA-lösningar. RPA bidrar till att öka effektiviteten och effektivisera produktionsprocesser.

RPA revolutionerar Life Science genom att automatisera repetitiva uppgifter och frigöra tid för era team att fokusera på mer värdeskapande och strategiska arbetsuppgifter.

Vilka processer kan automatiseras med RPA?

Robotic Process Automation, eller RPA som det ofta kallas har slagit igenom brett inom IT-sektorn och tjänstesektorn, utanför just LifeScience. Konceptet omfattar en teknologi som benämns som ”robotar”. Detta är egentligen mjukvaror som kan ersätta mänsklig interaktion via gränssnittet in till datorer och mellan system. Man kan kalla det en enklare, men mer dynamisk form av integrationslösning mellan olika system, processer och tekniska lösningar. Roboten kan logga in i system, ha en användarprofil, och med den t.ex. läsa e-post, läsa dokument, analysera texter, sortera data och agera utifrån beslutsmässigt från fördefinierade arbetsflöden. Genom användandet så kan manuella processer ersättas mot att istället bara manuellt hantera de fall som avviker mot uppsatta kriterier för respektive flöde. T.ex. så är stora datamängder, repetitiva arbetsuppgifter eller mycket noggranna analyser och utföranden bra indikationer på när robotar kan passa. En installation sätts vanligen upp med en eller flera robotar som kan arbeta parallellt, men som styrs via en gemensam mjukvara. Robotarna kan då arbeta aktivt under dygnets 24 timmar och producera underlag, sammanställa data och ersätta mänskligt genomförande.

Inom Life Science kan RPA spela en viktig roll för att driva innovation och effektivitet samtidigt som kvalitetshöjning kan uppnås.

Vad kan RPA vara inom Life Science?

RPA kan på många sätt kraftigt höja effektiviteten inom läkemedelstillverkning, arbete inom MedTech eller t.ex. vid kliniska studier. Det är tillämpningen av automatiseringen som egentligen sätter begränsningen. Alla processer som med fördel kan automatiseras och då föredragsvis definierade, repetitiva och datamängdsdrivna processer tjänar på RPA-lösningar. Detta kan vara allt från råmaterialhantering till kvalitetskontroll och uppfyllande av regulatoriska krav. RPA bidrar till att öka effektiviteten och effektivisera produktionsprocesser.

Förvaltningsorganisationer för datoriserade system kan med fördel använda RPA inom flera områden som t.ex. support hantering där felmeddelanden och systemloggar snabbt och effektivt kan analyseras för att sedan via ett epostmeddelande informera supportorganisationen om felet och föreslå åtgärder. Periodiska granskningar är ett annat exempel där RPA gör nytta, t.ex. genom att snabbt analysera användare och behörigheter i ett system, jämföra mot HR (Human Resources) system och sedan generera en rapport samt även automatiskt avaktivera användare och avlägsna behörigheter för personal som slutat eller bytt tjänst.

Contact us for consultation or questions within Life science

Do you have questions or need assistance with your projects in Life Science and MedTech? Don’t hesitate to contact us. Fill out the form and we will get back to you shortly. We are here to help you take the next step in your digital development.

Varför är RPA Viktigt inom regulatoriska branscher och hur kan det införas?

Det är viktigt att rätt processer definieras vid val av införande. Grundläggande parametrar som kan ligga till grund för utvärdering om lämplighet är vanligen repeterbarhet, definierade flöden, datamängder och noggrannhet samt hur mycket manuellt arbete som kan ersättas. Utvärderingen bör utgå från syftet med automatiseringen. Är det för att spara pengar, tid eller höja kvalitet? Beroende på detta så är värdet av installationen olika och behöver också olika utvärderingspremisser.

Hur införs effektiv RPA inom LifeScience?

Som så ofta med teknologi så verkar det vid första anblick enkelt. Det kan det vara, men det är viktigt att tänka på förvaltningsbarhetsfrågor och administration så att lösningen som införs över tid blir en effektiv och bidragande kompletterande lösning till processerna robotarna arbetar inom. Ha ett förvaltnings-”mindset” vid införande så att inte enkla lösningar införs som därefter kommer kräva mycket underhåll för att hålla dessa vid liv. Lösningarna bör vara modulära och parametriserade. Ramverk för hanteringen och standarder för införande underlättar kraftigt förvaltningsbarheten över tid. Antingen kan RPA komplettera befintliga processer, ersätta processer eller helt ändra hur man arbetar. Detta innebär att ett RPA-projekt inte bara är teknologi, utan även förändringsarbete med ändrade arbetssätt och hantering av arbetsuppgifter.

Dessutom, det som skiljer RPA mest från andra branscher är de regulatoriska förväntningarna. Ska robotarna arbeta inom GxP-miljöer? Krävs validering av processerna? Behöver lösningen exempelvis kvalificeras i enligt med uppsatta rutiner som härstammar från medicintekniska regelverk som 21CFRp820, ISO13485 om de arbetar inom kritiska processer? Denna typ av frågor kan göra införandet mer komplicerat, men det är likväl fullt görligt. Gällande frågor som IT-compliance så behövs en översyn och beslutsprocess kring vilken data som robotarna får arbeta och ha åtkomst till. Exempelvis så kan en robot arbeta med känslig data, både regulatorisk sådan som betraktas som Elektroniska Records samt även känslig ur integritetsperspektiv. En fråga kan vara: vem är ansvarig för ändringar av data som är helt automatiserad och hur säkerställer man dataintegritet när processerna automatiseras?

RPA är en kritisk komponent för innovation och effektivitet inom läkemedelstillverkning. Med verktyg som UiPath, MicroFocus RPA och Power Automate kan företag uppnå betydande förbättringar i sina tillverkningsprocesser, vilket leder till högre kvalitet, ökad säkerhet och minskade produktionskostnader.

Vanliga frågor & svar om RPA – Life Science

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får från våra kunder. Vi har samlat information och lösningar på olika ämnen och problem som kan uppstå. Oavsett om det gäller tekniska frågor, produktinformation eller allmänna funderingar, så finns vi här för att hjälpa dig.

Hittar du inte svar på din fråga?
Hur kan RPA förbättra effektiviteten i läkemedelstillverkning?2024-02-05T08:44:57+01:00

RPA kan automatisera och optimerar många olika processer. Det kan vara från kvalitetskontroll och dokumenthantering till integration i arbetsflöden, som leder till snabbare och mer effektiv produktion.

Kan RPA-robotar interagera med användargränssnitten i redan kvalificerade system?2024-02-05T08:47:29+01:00

Ja, RPA-robotar är kapabla att använda användargränssnitten i redan validerade system. Detta innebär att det kan vara så att det inte krävs någon omvalidering av dessa system när de integreras med RPA-lösningar. Denna egenskap gör RPA till ett effektivt verktyg för att förbättra processer utan att störa befintliga validerade system.

Kan RPA bidra till att upprätthålla regulatoriska standarder?2024-01-30T12:48:54+01:00

Absolut. RPA kan programmeras för att övervaka och säkerställa efterlevnad av standarder som GxP och GAMP5.

Hur påverkar RPA produktionskostnaderna?2024-01-30T12:50:05+01:00

Genom att automatisera repetitiva processer minskar RPA arbetskostnader och ökar produktionskapaciteten, vilket leder till lägre produktionskostnader och frigörande av personal för värdeskapande uppgifter. Underhåll och förvaltning av robotarna kommer krävas. Av den anledningen så är det mycket viktigt att en genomtänkt lösning väljs vid införandet.