• Teknisk Due Diligence

    Vi utför granskning av mjukvaruprodukter inför, eller under, förvärv av företag.

Lemontree = Speed + Quality Vad vi gör DevOps Teknisk Due Diligence – produktgranskning

Teknisk Due Diligence – “värdet av mjukvara”

För att säkerställa affärskvaliteten vid förvärv av företag så talas det ofta om ekonomiska och legala utvärderingar och analyser inom ramen för en “Due Diligence” (DD). Inte sällan så är mjukvara en stor och tongivande komponent i det som förvärvas. Kanske t.om. syftet med hela affären. Hur gör man då för att utvärdera värdet av den mjukvara som ingår i en transaktion av företag? Ett stort antal aspekter behöver tas i beaktande för att säkerställa att det som förvärvas verkligen är värt det som affären fastställs till. Området är komplicerat och många dimensioner av värderingen finns.

“Vi erbjuder en standardiserad modell för att utvärdera kvaliteten på mjukvara ur ett flertal dimensioner utöver tekniken.”

Att bedöma värdet av en funktion som levererar mjukvara kan vara svårt. Vi har modellen som hjälper er att utvärdera olika dimensioner av ett utvecklad mjukvara och den funktion som levererar mjukvaran.

Hur det går till

Vår modell bygger på ett antal steg:

  1. Definition och avgränsning av det som analyseras.
  2. Uppstartsmöte och planering.
  3. Områden och utvärderingsunderlag gås igenom. Aktiviteter genomförs inom ramen för utvärderingen som exempelvis säkerhet, utvecklingsprocesser, organisation, ägandeskap, efterlevnad av lagkrav och arkitektur.
  4. Uppföljning och rapportering.

Tjänsten lämpar sig för företag som upphandlar mjukvarubolag, äganderätt till mjukvara eller för intern utvärdering hos organisationer som är intresserade av en objektiv utvärdering av produkters mognad. Läs även om vår tjänst för utvärdering av CI/CD & DevOps.

Läs vårt white paper för mer information

Modellen är inte kopplad till specifika mjukvaror, produkter eller teknologier utan syftar till, att på ett mätbart sätt, kunna ge en nulägesbild av de förutsättningar som råder, hinder som kan föreligga för produktens vidareutveckling samt rekommendationer på utvecklingspotential.

Kontakta oss för att veta mer på e-post info@lemontree.se