• Robotic Process Automation (RPA)

  Lemontree hjälper er att automatisera era processer

Lemontree = Speed + Quality Vad vi gör Robotic Process Automation (RPA)

Robotisering, automatisering och effektivisering genom digitalisering.

RPA är en applikation av teknik som automatiserar administrativa uppgifter i arbetsflöden och processer med hjälv av robotar. Genom RPA kan t.ex. automatiserings- och digitaliseringshastigheten ökas genom att bygga, testa och leverera automatiserade processer på dagar eller veckor. Mänskliga interaktionsfel kan minimeras där kostnader för administration kan minskas – samtidigt som ökad produktivitet kan möjliggöras.

Vi har i nästan 20 års tid arbetat med att kvalitetssäkra, digitalisera och automatisera processer. Lemontree erbjuder robotiseringslösningar för ersättning av manuella arbeten, aktiviteter och uppgifter. Genom att ersätta det manuella arbetet med robotar så får ni en fullt fungerande process som fungerar kostnadseffektivt. RPA kan med fördel ersätta repetitivt och vardagligt arbete, speciellt där inte avancerad mänsklig interaktion krävs. Resultatet kan bli mer effektivt genomfört arbete, konsekvent genomförande och ge både kostnadsbesparingar och förbättra arbetsmiljöer.

Våra konsulter

Lemontree har arbetat i flera decennier med digitalisering och automatisering av processer. Vi har mångårig erfarenhet av tekniska verktyg och är specialistpartners med ett flertal företag inom RPA. Exempelvis kan våra konsulter bistå som:

 • Projektledare och kravställare
 • RPA-specialister inom verktygsstöd
 • Arkitekter
 • RPA-utvecklare
 • Verksamhetsfacilitatorer

Produkter och koncept för RPA!

Vi erbjuder RPA-mjukvaror från ett flertal partners som t.ex. Micro Focus, UiPath och Curiosity Software.

Teknologier, koncept och produkter vi erbjuder inom RPA hittar du här.

Vad kan då automatiseras?

Automatiseringen är kapabel att ersätta många, för att inte säga de flesta, användarinteraktioner i datorer. Robotarna kan t.ex. logga in i applikationer, flytta mappar eller dess innehåll, kopiera och klistra in information i fält samt fylla i formulär. Robotarna kan även extrahera information från strukturerade och icke-strukturerade dokument för att kunna agera med olika applikationer och processer.

Typiska användarfall…

…kan vara:

 • hantering av försäkringsprocesser som kundprofiluppdateringar, ärendehantering, administration av policies och förnyelsehantering av kunder.
 • exempel på HR-processer kan vara hantering av personalärenden som förmånshantering, “on-boarding”, systemuppsättning och behörighetshantering och compliancerapportering.
 • inom finans, handel och försäljning kan exempelprocesser vara orderhantering, kreditkortshantering, logistikuppdatering och fakturahantering.
 • andra exempel skulle kunna vara patienthantering inom hälsosektorn, ändringshantering i multipla system med samma information, datarensning i system, sammanställning av listor och rapporter.

ovan är bara ett par exempel, listan kan göras lång!