Lemontree har genom en offentlig upphandling vunnit kontrakt med Helse Nord, ett av fyra norska statliga hälsoföretag som ombesörjer specialistvården i Nord-Norge och på Svalbard. Upphandlingen avser leverans av verktyg för lasttest och tillhörande tjänster.

Som verktyg för lasttest levererar Lemontree HPE Loadrunner och verktyget är redan installerat och produktionssatt i Helse Nords IT-miljö.

Med verktyget får Helse Nord nödvändig kapacitet för att kunna genomföra realistiska simuleringar av sina kritiska IT-system så som journal- och röntgensystem.
– Vi är stolta över att Helse Nord än en gång väljer Lemontree som leverantör av kompetens och verktyg till sin kvalitetssäkring av kritiska medicinska IT-system, säger Per Welin, VD för Lemontree i Norge.

Det initiala kontraktsvärdet är cirka två miljoner norska kronor.