Automatisering av test inom Life Science

Robotar gjorde sitt intrång i produktionsindustrin för ett halvt sekel sedan och är nu en självklar del av modern tillverkning. Inom utveckling av mjukvara har en mängd olika utvecklingsmetoder vunnit mark över åren. Begrepp som vattenfall-, agil-, rapid-application development, iterativ utveckling och exempelvis extremprogrammering har presenterats och tillämpas beroende på behov. Inte Under senaste åren har integrationen mellan förvaltningsfasen av mjukvara vävts samman med utvecklingen och resulterat i koncept som DevOps (Development Operations) där automatiseringen är en fundamental del för att uppnå hög leveranstakt med bibehållen kvalitet. Inom tjänsteprocesser ser man en motsvarande trend som börjades under sena 2010-talet genom det som kallas RPA. Inom LifeScience finns stor potential att effektivisera och automatisera testningen som många gånger inte ens påbörjats.

Läs mer och ladda ner White paper här