Läs i vår del 4 i denna serie om modellbaserad testning handlar om reaktionstider inom QA för att hantera releaser.

Modellbaserad testning förbättrar förmågan och medger snabbare reaktionstid i hanteringen kring applikationer som förändras ofta och snabbt. Modellbaseringen ger även möjlighet till utvecklingsteam att enklare uppdatera testsviter för att validera förändringar som görs i kod. Flexibilitet och förmågan att hantera dessa frågor är i fokus i denna artikel.

En smart programvara låter dig skapa en modell som den därefter kan använda för att generera automatiserade tester på ett sätt som maximerar testtäckningen.
I takt med att kraven och systemet så småningom förändras så räcker det med att uppdatera modellen på motsvarande sätt och generera om testfallen för att testautomationen ska hänga med. Eftersom testfall och tillhörande automation genereras maskinellt så behöver ingen längre sitta och manuellt underhålla automatiserade regressionstestfall i all framtid, utan den tiden kan läggas på andra aktiviteter som ger mer värde såsom utforskande testning.
Även den som inte arbetar dagligen med testautomation har mycket att hämta av att gå över mot modellbaserad testning. Genom att inspektera modellen kan
alla intressenter snabbt få en överskådlig blick över vad
som testas eller inte, utan att behöva lusläsa automationskoden.

Kompendium laddas ned här.

Besök vår partnersida här.

Relaterade nyheter