Electronic Funds Transfer at Point of Sales (EFTPOS) Testing

Lemontree erbjuder lösningar för att automatisera QA av betalsystemslösningar (EFTPOS, Electronic Funds Transfer at Point of Sales) och att radikalt minska tidsåtgång för testning genom användande av robotar och integrerade testramverk.

Arbetar ni med handelssystem, bank-id, Swish, korthantering eller utgivning av betalsystem så kan detta vara rätt lösning för er.

”eWallet POS Payment Methods are forecast to increase from 16% to 28% in 2022″*

Genom Abrantix testrobotsystem så kan…

 • Testexekveringstider minskas genom automatiserade flöden
 • Möjlighet till större testtäckning
 • Snabbare frisläppning till produktion uppnås
 • Höja precisionen av testningen
 • Integrera testningen i DevOps och CI/CD flöden.

Lösningen stödjer

 • Chip
 • PIN-kortstestning
 • Beröringsfri testning
 • Magnetremsa eller anslutning av touchdevices (mobiler, surfplattor med tryckknappar på kapacitiva och resistiva skärmar).

Apple Pay, Samsung Pay eller Google Pay kan testautomatiseras!

Terminaltestningen kan anslutas via standardiserat REST-API till befintliga ramverk eller testuppsättningar. Integrera testningen med produkter som t.ex. Jira, Jenkins, Tosca, qTest, Octane eller ALM.

Abrantix Terminal Testing Robot

Roboten ansluts enkelt till multiplexer för att dela resurser. Anslutning via REST-API till era befintliga ramverk. Låsbar korthantering för att säkerställa att kort inte försvinner eller flyttas i er infrastruktur.

Fördelar med automatiserad POS-testning:

 • Upp till 80% automatiserad testing av POS.
 • Möjlighet att automatisera tidigare manuella processer.
 • Borttagna flaskhalsar i testprocessen och högre genomkörningstid på testningen.
 • Utbildad personal kan arbeta med testskapande, inte repetitiv exekvering. Högre nyttjandegrad av resurser.
 • Skalbarhet.
 • Bättre testtäckning genom fler tester.
 • Repeterbarhet.
 • Lägre kostnad per test över tid.
 • Automatisering kan köras 24/7
 • Färre manuella fel.

Om Abrantix

Abrantix grundades 2001 och har huvudkontor i Schweiz. Företaget fokuserar på betallösningar för korthantering och moderna betalningsmedel. Med över 200 framgångsrika projekt och lösningar som installerats i mer än 30 länder så har Abrantix produkter inom området en mycket god renommé.

*Business Wire analytics report October 17, 2018