Betalningslösningar – EFT/POS Testautomatisering

Electronic Funds Transfer at Point of Sales (EFTPOS) Testing

Lemontree erbjuder lösningar för att automatisera QA av betalsystemslösningar (EFTPOS, Electronic Funds Transfer at Point of Sales) och att radikalt minska tidsåtgång för testning genom användande av robotar och integrerade testramverk.

Arbetar ni med handelssystem, bank-id, Swish, korthantering eller utgivning av betalsystem så kan detta vara rätt lösning för er.

Vad är så EFTPOS-testning (Electronic Funds Transfer at Point of Sale-testing)? Det är en teknisk process som syftar till att säkerställa att EFTPOS-systemet fungerar korrekt och säkert. EFTPOS är den elektroniska överföringen av medel vid köp och betalningar som görs vid försäljningspunkten, vanligtvis med hjälp av betalkort som kreditkort eller bankkort.

EFTPOS-testning involverar testning av kommunikationsprotokollen som används för att överföra data mellan försäljningspunkten och betalningssystemet. Detta inkluderar att säkerställa att rätt protokoll används, att data krypteras korrekt och att kommunikationen är pålitlig och säker.

Tester utförs för att säkerställa att EFTPOS-systemet kan hantera olika typer av transaktioner, inklusive försäljningstransaktioner, återbetalningar, saldofrågor och avbokningar. Detta innebär att systemet måste kunna tolka och utföra olika kommandon och åtgärder korrekt.

EFTPOS-testning inkluderar tester av kortverifikationssystemet, som används för att verifiera att betalkortet är giltigt och att det finns tillräckliga medel för att täcka transaktionen. Detta innebär att systemet måste kontrollera kortnumret, utgångsdatum, CVV-kod och eventuella andra verifieringsuppgifter.

Eftersom EFTPOS-transaktioner innebär överföring av känslig finansiell information, är säkerhet en central del av testningen. Detta inkluderar tester för att säkerställa att data är krypterad under överföring, att systemet har skydd mot skadlig programvara och att det följer säkerhetsstandarder och bestämmelser.

Testning av hur systemet hanterar fel är också en viktig del av EFTPOS-testning. Detta inkluderar tester för att säkerställa att systemet kan hantera felaktiga kort, nätverksproblem eller andra tekniska störningar på ett säkert och pålitligt sätt.

EFTPOS-systemet måste ofta integreras med andra försäljningssystem, som kassaregister och lagersystem. Testning inkluderar att säkerställa att dessa integrationer fungerar smidigt och att data överförs korrekt mellan systemen.

Prestandatestning utförs för att mäta hur snabbt och effektivt EFTPOS-systemet kan bearbeta transaktioner, särskilt under hög belastningstid.

Eftersom EFTPOS-systemet ofta uppdateras med nya funktioner eller säkerhetsfixar, är regressionstestning viktig. Detta innebär att tidigare fungerande funktioner testas igen för att säkerställa att de inte har påverkats negativt av de senaste ändringarna.

Sammanfattningsvis är EFTPOS-testning en omfattande teknisk process som syftar till att säkerställa att EFTPOS-systemet fungerar korrekt, säkert och effektivt i en verklig försäljningsmiljö. Det omfattar tester av protokoll, transaktionshantering, säkerhet, felhantering, integration, prestanda och regression för att säkerställa en sömlös och säker upplevelse för både företag och kunder.

”eWallet POS Payment Methods are forecast to increase from 16% to 28% in 2022″*

Genom Abrantix testrobotsystem så kan…

 • Testexekveringstider minskas genom automatiserade flöden
 • Möjlighet till större testtäckning
 • Snabbare frisläppning till produktion uppnås
 • Höja precisionen av testningen
 • Integrera testningen i DevOps och CI/CD flöden.

Lösningen stödjer

 • Chip
 • PIN-kortstestning
 • Beröringsfri testning
 • Magnetremsa eller anslutning av touchdevices (mobiler, surfplattor med tryckknappar på kapacitiva och resistiva skärmar).

Apple Pay, Samsung Pay eller Google Pay kan testautomatiseras!

Terminaltestningen kan anslutas via standardiserat REST-API till befintliga ramverk eller testuppsättningar. Integrera testningen med produkter som t.ex. Jira, Jenkins, Tosca, qTest, Octane eller ALM.

Abrantix Terminal Testing Robot

Roboten ansluts enkelt till multiplexer för att dela resurser. Anslutning via REST-API till era befintliga ramverk. Låsbar korthantering för att säkerställa att kort inte försvinner eller flyttas i er infrastruktur.

Fördelar med automatiserad POS-testning:

 • Upp till 80% automatiserad testing av POS.
 • Möjlighet att automatisera tidigare manuella processer.
 • Borttagna flaskhalsar i testprocessen och högre genomkörningstid på testningen.
 • Utbildad personal kan arbeta med testskapande, inte repetitiv exekvering. Högre nyttjandegrad av resurser.
 • Skalbarhet.
 • Bättre testtäckning genom fler tester.
 • Repeterbarhet.
 • Lägre kostnad per test över tid.
 • Automatisering kan köras 24/7
 • Färre manuella fel.

Om Abrantix

Abrantix grundades 2001 och har huvudkontor i Schweiz. Företaget fokuserar på betallösningar för korthantering och moderna betalningsmedel. Med över 200 framgångsrika projekt och lösningar som installerats i mer än 30 länder så har Abrantix produkter inom området en mycket god renommé.

*Business Wire analytics report October 17, 2018

Vanliga frågor & svar om Betalningslösningar – EFT/POS Testautomatisering

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får från våra kunder. Vi har samlat information och lösningar på olika ämnen och problem som kan uppstå. Oavsett om det gäller tekniska frågor, produktinformation eller allmänna funderingar, så finns vi här för att hjälpa dig.

Hittar du inte svar på din fråga?
Vad är EFTPOS-testning, och varför är det avgörande för att säkerställa pålitligheten och säkerheten för betalningstransaktioner?2023-10-06T07:36:16+02:00

EFTPOS-testning innebär en rigorös utvärdering och validering av Electronic Funds Transfer at Point of Sale (EFTPOS)-systemet för att säkerställa dess pålitlighet och säkerhet vid hantering av betalningstransaktioner. Denna testning är avgörande eftersom den identifierar potentiella defekter, sårbarheter och prestandahinder som kan påverka integriteten hos betalningsprocessen, vilket skyddar mot ekonomiska förluster och säkerställer en problemfri kundupplevelse.

Kan du ge en detaljerad översikt över de olika typerna av testmetodiker som används i EFTPOS-testning, inklusive funktionalitetstestning, regressions testning, stresstestning och EMV-testning?2023-10-06T07:37:12+02:00

Funktionalitetstestning: Detta innebär att isolera och testa enskilda delar av funktionaliteten hos EFTPOS-terminaler, såsom inköpstransaktioner med positiva och negativa flöden, returer, dricks eller synkronisering med en betalningsgateway.

 

Regressionstestning: Att säkerställa integriteten hos din programvara under utvecklingsprocessen är avgörande för att förbättra programvarukvaliteten och pålitligheten. Regressionstestning möjliggör daglig testning och därmed upptäckt av fler buggar och funktionsfel som kan åtgärdas innan en större version måste släppas.

 

Stresstestning: Vid utförande av ett stresstest upprepas en testfall hundratals gånger för att säkerställa att EFTPOS-terminalens prestanda är stabil och pålitlig. På grund av utförandet från roboten följer dessa tester 100% samma steg och procedur och ger därför ett konsekvent testresultat.

 

EMV-testning: Innan din EMV-nivå 3-certifiering kan automatiserad EMV-testning med olika märkestestverktyg utföras. Vanligtvis används testverktyg från ICC och UL BTT för att utföra dessa tester. Med Payment Test Automation-lösningen som erbjuds av Abrantix kan dessa tester automatiseras och förbättra genomströmningstiden och kvaliteten på testresultaten.

Hur tillämpas funktionalitetstestning på EFTPOS-system, och vilka är de viktigaste komponenterna eller funktionaliteterna inom EFTPOS-terminalen som genomgår individuell testning?2023-10-06T07:38:17+02:00

Funktionalitetstestning i EFTPOS-system innebär testning av enskilda funktioner som kortautentisering, PIN-inmatning, kvittoutskrift och transaktionsauktorisation. Viktiga komponenter, såsom PIN-pad, kortläsare och kommunikationsprotokoll, testas för att verifiera deras korrekta funktion och överensstämmelse med specifikationer.

Gällande funktionalitetstestning för EFTPOS-system, vilka är de huvudsakliga gränssnitt och system som behöver testas för att säkerställa smidig kommunikation och datautbyte mellan EFTPOS-terminalen, betalningsgateway och backend-system?2023-10-06T07:54:49+02:00

Funktionalitetstestning i EFTPOS verifierar kommunikationen mellan EFTPOS-terminalen, betalningsgateway och backend-system. Gränssnitt som API-ändpunkter och kommunikationsprotokoll testas noggrant för att säkerställa smidig datautbyte och transaktionsflöde.

Från en teknisk synvinkel, hur utförs stresstestning på ett EFTPOS-system, och vilka metriker mäts för att bedöma transaktionsbehandlingshastigheten, systemets svarstider under varierande testkörningar?2023-10-06T07:45:05+02:00

Stresstestning i EFTPOS-system innebär simulering av olika testtransaktioner som upprepas kontinuerligt många gånger. En professionell testram som PaytestHub stöder utförande, mätning och rapportering av dessa stresstester och indikerar transaktionshastigheten ner till varje enskild förlängning. Dessa resultat summeras i en rapport och kan filtreras för individuella resultat på varje teststeg.

 

Kan du ge insikter om rollen av automatiserade testverktyg i EFTPOS-testning, inklusive hur de används för att effektivisera testprocesserna och säkerställa konsekventa och upprepbara resultat?2023-10-06T07:46:36+02:00

En idealisk testmiljö består av en testram och robotar för att ge dig maximal automation. En ram som PaytestHub gör det möjligt att samla dina testfall på en plats som kan nås på distans, eftersom den är värd på AWS (Amazon Web Service). Det ger dig flexibilitet att använda en robot var som helst. PaytestHub orchestrerar också din hårdvarumiljö och utför dina testfall. Den kommunicerar med robotar och även kortmultiplexer, så att du inte behöver hantera interaktionen med fysiska kort. Kombinationen av en molnbaserad testram med robotik effektiviserar din testprocess och ger dig en flexibilitet som aldrig tidigare uppnåtts.

 

Inom efterlevnad och certifieringstestning för EFTPOS-system, vilka branschstandarder utvärderas vanligtvis, och hur bidrar ett systems överensstämmelse med dessa standarder till dess totala säkerhet och acceptans på marknaden?2023-10-06T07:47:22+02:00

Det finns två huvudsakliga branschstandarder som EFTPOS-terminaler följer: PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) och EMV (Europay, MasterCard och Visa). Båda säkerställer överensstämmelse med säkerhets- och interoperabilitetskrav, vilket förbättrar systemets säkerhet och acceptans på marknaden.

Ur en teknisk synvinkel, hur utförs användbarhetstestning i EFTPOS-testning, och vilka parametrar bedöms för att säkerställa en användarvänlig upplevelse för både kunder och handlare under betalningstransaktioner?2023-10-06T07:48:16+02:00

Användbarhetstestning i EFTPOS bedömer användarinteraktion med terminalen, inklusive menynavigation, transaktionsinitiering och hantering av fel. Parametrar som skärmlayout, knappplacering och användarprompts utvärderas för att säkerställa en intuitiv och användarvänlig upplevelse. Funktionen för navigation kan testas med robotar. För att utvärdera användarvänligheten rekommenderas det att testa med testanvändare, eftersom en mänsklig interaktion skiljer sig från en robot.

 

Vad är regressionstestning i sammanhanget av EFTPOS-system, och hur spelar det en avgörande roll för att verifiera att systemuppdateringar, förbättringar eller buggfixar inte påverkar befintliga funktioner negativt?2023-10-06T07:48:55+02:00

Regressionstestning verifierar att uppdateringar, förbättringar eller buggfixar i EFTPOS-system inte introducerar nya defekter eller påverkar befintliga funktioner negativt. Det är avgörande för att bibehålla systemstabilitet och pålitlighet.

Kan du utveckla den tekniska processen för att simulera nätverksanslutningsscenarier i EFTPOS-testning, särskilt hantering av offline-transaktioner, synkroniseringsmekanismer och återställningsprocedurer när nätverksanslutningen återställs?2023-10-06T07:50:28+02:00

Simulering av nätverksanslutningsscenarier innebär att testa EFTPOS-systemets beteende under offline-transaktioner, synkronisering vid nätverksåterställning och återställningsmekanismer för att säkerställa datakonsistens och transaktionsintegritet.

 

Vilken dokumentations- och rapporteringspraxis är viktiga i EFTPOS-testning, och hur dokumenteras testfall, testresultat, identifierade problem och åtgärder för att säkerställa spårbarhet och ansvarighet under hela testlivscykeln?2023-10-06T07:51:42+02:00

Dokumentations- och rapporteringspraxis innefattar dokumentation av testplaner, testfall, testresultat, identifierade problem och åtgärder. När du använder en testram som PaytestHub lagras dessa resultat automatiskt i 90 dagar och kan exporteras som PDF för offline-lagring eller för att lämna in som versionsnoteringar. Det säkerställer spårbarhet, ansvarighet och effektiv kommunikation under EFTPOS-testautomationen.

Hur kan EFTPOS-testning bidra till kontinuerlig förbättring och innovation inom betalningssystem, och vilka strategier används för att hantera nya teknologitrender, nya betalningsmetoder och föränderliga säkerhetsutmaningar?2023-10-06T07:52:17+02:00

Genom att kunna testa mer effektivt och med en bredare variation av automatiserade testfall möjliggör testautomation att testa nya funktioner, betalningsmetoder eller säkerhetsutmaningar på kortare tid. Därför förkortas implementeringsprocessen för sådana ytterligare funktioner och hjälper dig att öka säkerheten och pålitligheten hos dina terminaler. En strategisk implementering av testautomation stöder dig att hålla dig uppdaterad med de förändrade reglerna och säkerhetsbedömningarna i de föränderliga betalningslandskapen.