Vad betyder då ett tredje generations system? Svaret kan säkert bli olika beroende på vem du frågar men gemensamt för de system med modernast arkitektur är att de skalar linjärt i takt med verksamhetens tillväxt med tillhörande behovsförändringar. I grund och botten blir system obsoleta när de inte kan ta emot information och skicka svar snabbt nog. Att lösa det problemet är överordnat allt annat. När de 10 miljoner bankanvändarna trycker på knappen så ska det helt enkelt fungera. När du startar din verksamhet kanske ett anrop tar två sekunder. I takt med att verksamheten växer behöver din arkitektur kunna skala linjärt för att klara av att hänga med. Gör den inte det kommer du få kraftigt ökade svarstider vilket leder till kundmissnöje och i värsta fall att ni förlorar kunder.

Det professionella servicepaketet Sugar ska alltså användas av de som vill bygga ett tredje generationssystem från början. För att det ska vara möjligt och också begränsa tidsåtgången, erbjuder vi förbestämda tekniker, arbetssätt och applikationshantering som hanterar de tuffa uppgifter som annars skulle ta åratal att implementera själva.

Sugar.

SUGAR är alltså både en plattform med avancerade teknologier och en metod för hur ni ska koda. I stället för att ägna mycket möda på att överväga verktyg och därefter förvalta dem individuellt och sinsemellan, vilket kan vara både komplicerat och svårhanterligt, erbjuder SUGAR en standardiserad metod som skapar lugn och ro i ditt utvecklingsteam. Detta möjliggör också för större spetskompetens då det finns ett utarbetat system inom vilket alla arbetar. SUGAR är alltså ramverket för dig som kodar, medan att t.ex. deploya till Kubernets är det administrativa. Så även om en teamlead eller CTO slutar ser metodiken likadan ut. Detta innebär också att du kommer använda väsentligt färre verktyg, eftersom du redan vet exakt vilka du ska ha. Problemen som uppstår när produkt bara läggs till produkt är många. Fler kompetensbehov inom olika teknikområden, system som inte går att skala och stora driftteam för att nämna några. Med SUGAR slipper du alltså stora driftteam som ägnar sig att patcha system individuellt och sinsemellan utan kan fokusera på att de facto koda.

Vad betyder då ett tredje generations system? Svaret kan säkert bli olika beroende på vem du frågar men gemensamt för de system med modernast arkitektur är att de skalar linjärt i takt med verksamhetens tillväxt med tillhörande behovsförändringar. I grund och botten blir system obsoleta när de inte kan ta emot information och skicka svar snabbt nog. Att lösa det problemet är överordnat allt annat. När de 10 miljoner bankanvändarna trycker på knappen så ska det helt enkelt fungera. När du startar din verksamhet kanske ett anrop tar två sekunder. I takt med att verksamheten växer behöver din arkitektur kunna skala linjärt för att klara av att hänga med. Gör den inte det kommer du få kraftigt ökade svarstider vilket leder till kundmissnöje och i värsta fall att ni förlorar kunder.

Det professionella servicepaketet Sugar ska alltså användas av de som vill bygga ett tredje generationssystem från början. För att det ska vara möjligt och också begränsa tidsåtgången, erbjuder vi förbestämda tekniker, arbetssätt och applikationshantering som hanterar de tuffa uppgifter som annars skulle ta åratal att implementera själva.

SUGAR är alltså både en plattform med avancerade teknologier och en metod för hur ni ska koda. I stället för att ägna mycket möda på att överväga verktyg och därefter förvalta dem individuellt och sinsemellan, vilket kan vara både komplicerat och svårhanterligt, erbjuder SUGAR en standardiserad metod som skapar lugn och ro i ditt utvecklingsteam. Detta möjliggör också för större spetskompetens då det finns ett utarbetat system inom vilket alla arbetar. SUGAR är alltså ramverket för dig som kodar, medan att t.ex. deploya till Kubernets är det administrativa. Så även om en teamlead eller CTO slutar ser metodiken likadan ut. Detta innebär också att du kommer använda väsentligt färre verktyg, eftersom du redan vet exakt vilka du ska ha. Problemen som uppstår när produkt bara läggs till produkt är många. Fler kompetensbehov inom olika teknikområden, system som inte går att skala och stora driftteam för att nämna några. Med SUGAR slipper du alltså stora driftteam som ägnar sig att patcha system individuellt och sinsemellan utan kan fokusera på att de facto koda.

Förutom att vara en väl genomtänkt metodik innehåller SUGAR även avancerade teknologier.  Plattformen använder Gigaspaces i botten som sköter själva applikationen medan SUGAR hanterar förfrågningar från systemet med hjälp av GRPC, som är ett helt nytt sätt att kommunicera med hjälp av binärt data. Detta ökar hastigheten avsevärt. GRPC använder nämligen HTTP2 som sitt transfer-protokoll vilket säkerställer långlivade och oerhört snabba kommunikationsflöden.

SUGAR specificerar och integrerar utifrån kundens behov och står därför för konformiteten. Det du kan vinna genom att använda en lokal expert som oss är någon som förstår dina behov från grunden, något en off the shelf-produkt inte kan.

I normalfallet ignorerar kunderna de här tuffa frågorna som dessa features löser, då de de facto bygger första generationens system som inte går att skala på ett adekvat sätt.

Genom att erbjuda dessa förbestämda features kan vi garantera att kunder inte behöver bygga om sitt första generationssystem till ett andra generations system först. De tar direkt ett stort steg genom att bygga ett tredje generationens system direkt.

Vi kallar det för ett professionellt servicepaket, för att vi vet att dessa produkter ger er ett omedelbart försprång som inte är beroende av resurser on demand. Sugar är mer resursoberoende då all funktionalitet är fördefinierad och beprövad. Rent krasst är din arkitektur är inte bättre än dina resurser. Med tanke på att rätt utvecklingsresurser dessutom är en bristvara idag, behöver du något mer för att säkerställa din framgång. Något som garanterar din framgång. Och det är vad Sugar gör. Som kund driver du Sugar genom specifikation. Med det menas att kunden tillsammans med våra experter identifierar problemen, vartefter vi identifierar en lösning som byggs in i Sugar och erbjuder till kunden som en produkt. Kunden åtnjuter fördelarna av att dessa produkter redan körs live hos andra kunder, vilket innebär att de redan är testade och behöver inte testas on site hos varje ny kund.

Sugar innebär att de stora och svåra tekniska frågorna ställs. Måhända kan det kännas som ett tung och omfattande att revidera den tekniska arkitekturen från grunden men det är nödvändigt för att framtidssäkra verksamheter. Sugar erbjuder inte bara analysen utan också lösningen, dels i sig, dels genom vår starka förmåga att faktiskt kunna genomföra förändringen.

Skalbarhet är en av de stora affärskritiska utmaningarna. Sugar löser alltså det stora enterpriseproblemet med just linjär skalbarhet, vilket innebär att ni inte behöver initiera en stor ombyggnad med allt var det innebär. En sådan ombyggnad är behäftad med omfattande kostnader och som dessutom sällan löser grundproblemet. Om du därtill bygger om på ett sådant sätt att ni behöver fler olika spetskompetenser för att förvalta ombyggnationen blir det ännu kostsammare, då personal är den ojämförbart största kostnaden inom IT. Licenskostnader står i regel för en fraktion av företagets kostnader jämfört med personalkostnaderna. Genom stora ombyggnader riskerar ni också att tappa renommé under tiden. Det är helt enkelt för dyrt att bygga om. Linjär skalbarhet löser detta genom att man lägger till mer hårdvara för bättre genomströmning. Den här genomströmningen och den linjära skalbarheten är det primära fokuset för Sugar.

Sugar används hos en av de största internetbankerna sedan ett flertal år och med exakt samma teknik i botten är de fortfarande snabbast på marknaden. För att uppnå detta måste man göra ett aktivt val att det är just dit man vill nå. Avanza har sedan implementationen kunnat lägga sin tid på att affärsutveckla i stället för att lösa teknikproblem som uppstått längst vägen.

I stället för att själva lägga sex år på att bygga ett core banking-system själva använder ni Sugar och låter oss hjälpa er igenom den här resan. Tiden vi har lagt på att bygga Sugar gör att ni slipper göra det själva. Vi kan implementera detta hos er på ett år i stället. Vi förstår att vi lovar mycket men vi har själva byggt Sugar under många år, implementerat hos kund och vet vad vi lovar. Och att vi kan hålla det löftet.

SUGAR är för er som vill sluta patcha system som inte fungerar med varandra, inte går att skala och som vill ha redundans i kompetensförsörjningen. För er som vill utveckla er verksamhet utan krångel. Kort sagt, för er som vill jobba istället för att krångla.

SUGARS funktioner i urval:

  • Distribuerar transaktioner i microservice-system.
  • Det finns detaljerade metrics på applikationssupport, något du inte kan få med t.ex. Kubernetes.
  • Avancerat API-ramverk för GRPC med stöd för self healing, auto scaling, authorization och trotteling.
  • Partitionerad applikationsstruktur med linjär skalbarhet och millisekunds accesstider, eliminerar batcharbeten och möjliggör låga millisekundssvarstider för microservices.
  • Out of the box-verktyg för verklig GDPR-hantering som inkapslar data och tillgångar på ett ställe
  • Workflowmotor, plug and play

Med användandet av Sugar kommer ni ändra hela er organisation till det bättre. Bli snabbare, effektivare och spara pengar, underlätta rekrytering och minska driftbehovet. Därtill kommer ni få nöjdare slutanvändare och ges möjlighet att fokusera på affären snarare än tekniken.