End to End Testing (E2E)

Testautomatisering är avgörande för att förbättra mjukvarukvaliteten och effektiviteten. Den automatiserar upprepade testuppgifter och frigör resurser för andra utvecklingsområden. Genom att minska mänskliga fel och ge snabb feedback ökar den säkerheten.

Lemontree erbjuder expertis inom testautomatisering, inklusive kompetensbaserad testning, manuell testning, ledning och kvalitetsexpertis. Det sparar tid och resurser, minskar riskerna och förbättrar produktens kvalitet och skalbarhet. Framtiden för testautomatisering ser lovande ut med teknologier som AI och maskininlärning, vilket ytterligare förbättrar effektiviteten och kvaliteten vid mjukvaruleveranser.

Vad är E2E?

E2E, eller ”End-to-End”, är en metod som täcker hela kedjan av en produkt, tjänst eller system. Genom att integrera alla steg och komponenter strävar E2E efter en sömlös och effektiv process. Inom mjukvarutestning spelar E2E-testing en viktig roll genom att testa applikationen från början till slut och säkerställa dess funktionalitet och användbarhet. Genom att simulera verkliga användarscenarier och interaktioner kan man upptäcka och åtgärda fel tidigt för att leverera en högkvalitativ och pålitlig produkt. E2E-metoden har en bred tillämpning över olika branscher och bidrar till att förbättra processer och skapa en sömlös användarupplevelse.

Vikten av end-to-end testning för smidiga systemintegrationer

För en utvecklare inom ett enskilt system betraktas E2E testing som avgörande för att säkerställa att alla komponenter, backend, databas och frontend, integreras korrekt genom användargränssnittet. Genom att genomföra sådana tester kan man säkerställa att helheten fungerar som förväntat. Detta kallas vanligtvis också för systemtestning. Scenarier som systemet förväntas klara av bör kunna genomföras från början till slut. I vår vardag befinner vi oss ofta i situationer där flera system, databaser och integrationslager är involverade.

Ett exempel på detta kan vara:

  • Navigera till hemsidan
  • Logga in med hjälp av bank id
  • Navigera runt i kundportalen för att hitta fakturainformation eller abonnemangsstatus
  • Informationen hämtas live från flertalet bakomliggande system och databaser innan den visas i kundportalen
  • Skapa ett ärende
  • Kundtjänst hanterar ärendet i sitt system
  • Tekniker eller sakkunnig använder sina system för att reda ut tekniska detaljer
  • Ärendet blir löst och avslutat
  • Information via mail eller sms till kunden

Detta är en vardagssituation som många av oss känner igen, men vi tänker kanske inte på hur många bakomliggande system och komponenter som faktiskt behöver samverka för att detta ska fungera smidigt och skapa en positiv upplevelse för kunden. Denna typ av end-to-end-testning kan också benämnas som flödestestning, vilket innebär att man testar hela värdekedjan eller affärsprocessen.

Genom att genomföra omfattande end-to-end-testning kan utvecklare upptäcka och åtgärda eventuella problem i systemets olika komponenter och deras samverkan. Detta minimerar risken för fel och säkerställer att kunderna får en sömlös och tillförlitlig användarupplevelse. End-to-end-testning är en avgörande del av utvecklingsprocessen och bidrar till att bygga robusta och pålitliga system.

Kontakta oss för konsultation eller frågor rörande Test och QA

Har du frågor eller behöver hjälp med dina projekt inom test och QA? Tveka inte att höra av dig till oss. Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort. Vi finns här för att hjälpa dig att ta nästa steg i din digitala utveckling.

Fördelar med End to End Testing

End-to-end-testning är en viktig process för att säkerställa kvaliteten och funktionaliteten hos mjukvarusystem. Här är några fördelar med end-to-end-testning:

Upptäcker problem tidigt
Genom att testa hela flödet av en affärsprocess eller användarscenarie kan man upptäcka eventuella problem eller felaktigheter tidigt i utvecklingscykeln. Det ger möjlighet att åtgärda problem innan de påverkar användare och verksamhet.

Säkerställer korrekt integration
End-to-end-testning fokuserar på att testa integrationen mellan olika komponenter och system. Det säkerställer att allt samverkar korrekt och att data och information överförs smidigt mellan dem.

Förbättrar användarupplevelsen
Genom att simulera verkliga användarscenarier kan man testa systemet under realistiska förhållanden. Det hjälper till att säkerställa att systemet fungerar som förväntat och skapar en positiv och tillfredsställande användarupplevelse.

Minskar risken för fel och avbrott
Genom att testa hela flödet av en process kan man identifiera och åtgärda potentiella fel eller flaskhalsar som kan leda till systemavbrott eller misslyckade transaktioner. Det minskar risken för fel och säkerställer systemets stabilitet.

Automatiserad testning
End-to-end-testning kan automatiseras för att snabbt och effektivt utföra tester. Det sparar tid och resurser genom att frigöra personal från manuella tester och möjliggör snabb återkoppling på systemets prestanda.
Sammanfattningsvis bidrar end-to-end-testning till att säkerställa systemets funktionalitet, integration och användarupplevelse. Det hjälper till att minimera riskerna, förbättra kvaliteten och bygga förtroende hos användare och kunder.

Utmaningar och lösningar för E2E Testing

När man konstruerar tester som går genom många komponenter uppstår också utmaningen med hur man ska designa sina tester. Varje komponent i flödet kan ha olika typer av indata såsom fritext, personnummer, ja/nej-val med mera. Har man 20 olika indata och dessa variationer på varje datatyp så får man snabbt ohanterligt många tänkbara kombinationer. Då gäller det att testa värde- eller riskbaserat, d.v.s. fråga sig vad som är viktigast och ger bäst testtäckning för det som ska uppnås med testerna. Det går till exempel att skapa automatiserade end-to-end-tjänster som flera team kan återanvända och inkludera i sina egna CI/CD flöden, något vi på Lemontree jobbat med länge i vårt Test Automation Center-koncept (TAC).

En annan typ av utmaning är integrerade testmiljöer och testdata som ska samexistera och fungera även mellan alla inblandade system. Delsystem kan uppdateras till nya versioner när som helst utan förvarning och det testdata som fungerar så bra i det ena systemet när man testar avgränsat utan integrationer funkar helt plötsligt inte alls när man kopplat in sig i systemfloran. Dessa utmaningar är något vi har jobbat med i över 20 år på Lemontree, både med lösningar för att få koll på och övervaka sina testmiljöer men också för att hantera, reservera och generera testdata.

Ta nästa steg och arbeta med end-to-end-testning för att säkerställa att era system och applikationer fungerar sömlöst tillsammans och möter era användares förväntningar.

Maximera framgången med vår expertis inom end-to-end-testing. Med över 20 års erfarenhet hjälper Lemontree dig att ta end-to-end-testing till nästa nivå.

Kontakta oss idag för mer information.

Konsultchef Test/QA

Ludwig Östlund

Ludwig har arbetat med testautomatisering i komplexa projekt sedan 2012. Idag är han chef över TestOps-teamet på Lemontree och driver därtill kompetensområdet för kvalitetssäkring och testautomatisering. Ludwig utbildar även frekvent i testmetodik och blev 2021 utsedd till topp tre årets kulturbärare av Great Place to Work i hela Sverige.

ludwig.ostlund@lemontree.se | +46 (0) 700 651 667 | LinkedIn

Vanliga frågor & svar om End to End Testing (E2E)

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får från våra kunder. Vi har samlat information och lösningar på olika ämnen och problem som kan uppstå. Oavsett om det gäller tekniska frågor, produktinformation eller allmänna funderingar, så finns vi här för att hjälpa dig.

Hittar du inte svar på din fråga?
Vilka användarscenarier och funktioner ska inkluderas i E2E testing?2023-06-30T16:44:23+02:00

Vid E2E-testning bör olika användarscenarier och funktioner inkluderas för att säkerställa att systemet fungerar korrekt i en realistisk användarmiljö. Här är några exempel på användarscenarier och funktioner som kan inkluderas:

Registrering och inloggning – Testning av användarregistrering, inloggningsprocessen och autentiseringssystemet för att säkerställa att användare kan skapa konton och logga in på ett säkert och smidigt sätt.

Söka och filtrera – Testning av sökfunktioner och filtreringsalternativ för att kontrollera att användare kan hitta och få åtkomst till relevanta data eller produkter enligt deras preferenser.

Produkthantering – Testning av funktioner relaterade till produkthantering, inklusive att lägga till, redigera eller ta bort produkter, hantera lagersaldon och prisändringar.

Betalningsprocess – Testning av hela betalningsflödet, inklusive att välja produkter, ange betalningsinformation, validera och genomföra betalningen samt hantera eventuella fel eller återbetalningar.

Beställningshantering – Testning av hanteringen av beställningar från start till slut, inklusive att placera en beställning, hantera beställningsstatus, generera kvitton och skicka bekräftelsemeddelanden till användaren.

Användarinteraktion – Testning av interaktionen mellan användaren och systemet, till exempel att lämna recensioner, betygsätta produkter, spara favoriter, dela innehåll eller skicka meddelanden.

Rapportgenerering – Testning av generering av rapporter, diagram eller statistik baserat på användardata eller systemaktiviteter.

Integrerade system – Om systemet är beroende av andra system eller tjänster bör integrationen testas för att säkerställa att data och kommunikationen mellan systemen fungerar korrekt.

Genom att inkludera dessa användarscenarier och funktioner i E2E-testningen kan vi validera systemets funktionalitet, användbarhet och prestanda i en realistisk miljö och säkerställa att det uppfyller användarnas behov och förväntningar.

Hur kommer jag igång med End to End Testing?2023-06-30T16:42:02+02:00

För att komma igång med end-to-end-testning är det viktigt att följa några steg. För det första bör du analysera din applikations arkitektur och identifiera de olika komponenterna och integrationerna som ska testas. Definiera sedan de viktigaste användarscenarierna och funktionerna som ska ingå i testerna. Utforma testfall och skapa testdata som täcker dessa scenarier. Efter det kan du välja lämpliga automatiseringsverktyg och ramar för att automatisera dina end-to-end-tester. Konfigurera testmiljöer och resurser för att genomföra testerna och övervaka resultat och prestanda. Fortsätt iterera och förbättra dina tester baserat på feedback och nya systemändringar. Genom att följa denna process kan du påbörja och dra nytta av end-to-end-testning i ditt projekt.