Continuous Testing Transformation

Snabbfotade, mindre organisationer som exempelvis start-up-bolag tillför ofta nya kundupplevelser och -värden till marknaden genom att kunna vara lyhörda, adaptiva och flexibla i jämförelse med sina större konkurrenter. Av den anledning finns behov av att agera agilare och öka takten på förändringar. Digital transformation inom agil utveckling och DevOps kan vara lösningar för att uppnå ökad leverans- och innovationstakt. En fundamental funktion inom dessa områden är begrepp som continouos integration, -deployment men även -testing.
Många organisationer har svårt att uppnå just den kontinuerliga testningen. The Act Framework är ett ramverk för att stödja digital transformation inom “continuous”

Kontinuerliga testprocesser, utöver automatiseringen, kräver bland annat:

  • Effektiva teststrategier som tar hänsyn till potentiella affärsrisker
  • Integrationer utan avbrott, som möjliggöra feedbackloopar i utvecklingsprocesserna
  • Metoder för att säkerställa användarupplevelser
  • Testmiljöer för snabb effektiv testexekvering och tillförlitliga resultat
  • Översyn av E2E flöden

Det är inte sällan som ovan krav leder till att förändrade processer, tekniker och design inom testområdet. Förändringar som kräver transformation inom en hel organisation.

Ramverket “The Act Framework” beskriver roller, processer, möjligheter och verktyg som kan metoder, användarfall och workshops.användas för transformationen.

Ramverket definierar olika roller, aktiviteter, processer och teknologier samt gemensamma “best-practices” inom automatisering som rör sig över olika delar av organisationer, från team, program och inom en större organisation.

  • Teamarbete inom best-practice för automatisering, testmiljöer, virtualisering, testdatahantering, reduktion av falska positiva resultat samt utforskande testning.
  • Programnivå med fokus på integration och affärsrisker samt samarbete mellan team och grupper. Vikten av att strategi inom test och hur man lagrar och återanvänder testdata.
  • Företagsnivå med fokus på överordnad teststrategi som täcker testlandskap, budgetar, modeller för testning samt företagskultur.

Verktyg inom The Act framework är t.ex. ROI beräkningar, utvärderingsverktyg och gransknings