Grunder i testautomatisering

Automatisering av tester blir allt viktigare. Ju mer komplicerade lösningar, system, applikationer och flöden blir desto mer ökar svårighetsgraden att testa manuellt. Iterativa releaser kräver mer och mer återkommande testning för att säkerställa att funktionalitet består, eller att nya funktioner fungerar som tänkt. I många situationer så krävs automatisering för att möjliggöra att testningen utförs.

Lemontrees kurs i testautomatisering fokuserar på att gå igenom grunderna inom testautomatisering för att kunna påbörja arbetet med att effektivisera testprocessen med verktyg, metoder och teknik som tillför värde i utvecklings- och releaseprojekt.

Utbildning

Mål med utbildningen

Efter genomgången kurs är avsikten att du ska känna till vad som kan automatiseras, hur automatisering kan införas, verktyg och begrepp inom automatiseringsvärlden, hur olika filosofier inom utveckling samverkar inom automatiserad testning som t.ex. E2E-, GUI-, Unit-, API-testning osv. Vi går även igenom när respektive testmetodik fungerar väl och när den inte gör det. Under kursen kommer vi även gå igenom ramverk för testautomatisering och hur “shift left”, CI/CD och DevOps relaterar till testvärlden. Efter avslutad kursdag ska du ha en god bild kring grunderna inom automatisering för att kunna ta nästa steg i er organisation att införa automatisering.

Förkunskaper

Det är bra med grundläggande kunskaper inom testning. Kursen är en grundkurs som är oberoende av verksamhet. Deltagare är sannolikt QA, testare, testledare eller verksamhetskunniga.

Agenda och innehåll:

Utbildningspassen är uppdelade i teoretiska genomgångar, diskussion i grupp och egna uppgifter.

 • Grunder inom automatisering – vad och när ska man automatisera tester?
 • Genomgång av olika typer av testning som kan automatiseras
 • Vilken typ av automatiseringsverktyg det finns och när de bör tillämpas?
 • Möjligheter och risker med testautomatisering – hur kommer man igång?
 • Ramverk för testning, vad bör man tänka på
  • inmatning av data,
  • hur drivs testningen,
  • rapportering,
  • felhantering
 • Skriptning, modulbaserat, visuella hjälpmedel för testning
 • Förvaltning av automatiserade tester

Kurslängd

Kursen genomförs normalt på en dag. Vi anpassar efter behov. Se även vår utbildning inom Micro Focus UFT samt våra kurser inom ISTQB.

Kontakta patric.helje@lemontree.se för mer information.