Testautomatisering med Unified Functional Testing (UFT) Micro Focus

Verktyget UFT (tidigare HP QuickTest Professional) används för automatisering av tester eller som RPA motor. Lemontree har mycket lång erfarenhet av tillämpning av verktyget och är certifierade guldpartners med Micro Focus. Vi kan därför sätta upp och bedriva utbildningar anpassade efter era behov. Våra lärare har lång erfarenhet från automatisering och hur UFT kan användas för att effektivt automatisera processer.

Under utbildningen kommer grundläggande funktionalitet i mjukvaran gås igenom, hur man kan arbeta på olika sätt där fokus kommer att vara automatisering av GUI tester. Under kursen så kommer  även kodning i VBScript, hantering av testdata via Exceldatablad och integration med ALM att gås igenom.

Mål med utbildningen

Efter genomgången kurs är avsikten att du ska känna till mer om:

 • Design av testfall och hur dessa påverkar ditt testramverk
 • Hållbar automatisering av testning
 • Grundläggande tekniker för GUI testning
 • Objektigenkänning
 • Nyckelordshantering
 • Verifieringar och checkpoints
 • Datatabeller, parametrering och datadriven testning
 • Grundläggande VBScript
 • Felhantering och felsökning
 • Licenser och installationsfrågor
 • Hur exekvering av tester kan göras på olika sätt
 • Add-ins

Förkunskaper

Det är bra med grundläggande kunskaper inom test och programmering, men innehållet går att anpassa efter just dina förkunskaper.

Agenda och innehåll

 • Översyn och genomgång av uppbyggnad UFT, fönster och vyer, filhantering och format.
 • Koncept för Test, Actions, Function library och Application Area.
 • Hantering Actions, Steps och Functions. Object Recognition och Object Repository Genomgång Keyword view och Expert View.
 • Körning av tester och analys av resultat.
 • Data table och parametrisering globalt och för actions och testobjekt.
 • Object repository merge tool, Object repository comparison tool.
 • Genomgång felhantering och vanliga automatiseringsproblem.

Utbildningspassen med genomgångar varvas normalt med övningar, egna uppgifter och diskussioner.

Kurslängd

Kursen genomförs normalt på tre dagar, men kan kortas ned eller utökas om så önskas.

Kontakta patric.helje@lemontree.se för mer information.