Tillsammans med NFI erbjuder vi ISTQB Foundation-certifiering vid ett antal tillfällen under våren 2024.

De aktuella kurstillfällena är:

5-7 februari 2024

19-21 mars 2024

15-17 maj 2024

Priset för att gå kursen är 19 950 kr ex moms.

Kursbeskrivning

Kursen varvar teori med övningar och syftar till att lyfta viktiga nyckelbegrepp och hjälper deltagarna att förstå och öva på de koncept och metoder som presenteras.

Kursen är ackrediterad av ISTQB och möter kraven på ISTQB 2018 Foundation Level Syllabus. ISTQB CTLF är världens mest erkända certifiering för testare med hundratusentals certifierade.

När kursen avslutas så erbjuds certifiering enligt ISTQB Certified Tester Foundation Level.  Alla som har en godkänd ISTQB Certified Tester Foundation Level (CTFL) certifireing har rätt att använda akronymen Certified Tester Foundation Level acronym (CTFL). Certifieringen är ett krav för att ta ISTQB-certifieringar på högre nivå.

Kursmål

Kursens mål är att ge deltagarna en förstående av grundläggande principer, skapa en gemensam terminologi och ge en översikt av testtekniker och hur man kan applicera dem.

Kursen syftar även till att förbereda deltagarna på att klara den frivilliga certifiering som ligger i anslutning till kursen.

Kursen ger bland annat:

 • Gemensamt vokabulär
 • Förståelse för grundläggande koncept inom mjukvarutest
 • Förståelse kring  för- och nackdelar med olika tillvägagångssätt olika kontext
 • Möjlighet att kunna delta effektivt i granskningar
 • Kunskap om att använda etablerade tekniker för att designa tester på alla testnivåer
 • Kunskap att tolka och exekvera tester från givna specifikationer.
 • Kunskap att rapportera testresultat på ett givande sätt
 • Förståelse för principer inom testledning
 • Utbildning i att skriva och kommunicera tydliga och lättförståeliga felrapporter
 • Förståelse för projektfaktorer och hur de påverkar val av angreppsätt för test
 • Förståelse och kommunicera värdet av mjukvarutest
 • Grundläggande förståelse för val och implementation av verktygsstöd

CTFL-certifieringen är ett krav för att ta ISTQB-certifieringar på högre nivå.

Målgrupp och förkunskaper

Kursen är lämplig för alla som jobbar med mjukvarutestning i sitt dagliga arbete men också för övriga som vill skaffa sig en grundläggande förståelse för mjukvarutest. Kursen har inga förkunskapskrav, det är dock rekommenderat att kandidaten utöver intresse för testning har minst 6 månaders erfarenhet inom mjukvaruutveckling eller mjukvarutestning, exempelvis som utvecklare eller testare .

Kursinnehåll

 • Grunderna i test
 • Test genom mjukvarans livscykel
 • Statiska testtekniker
 • Tekniker för design av test
 • Testledning
 • Verktygsstöd för test

Certifiering

Certifiering sker vanligen i anslutning till kursens slut.

ISTQB

Språk

Materialet är på Engelska. Kursen hålls av svensk- och engelsktalande lärare.

Kursen ligger normalt schemalagd, men ges också företagsanpassad, kontakta oss för offert: patric.helje@lemontree.se