Tillsammans med NFI erbjuder vi ISTQB Foundation-certifiering vid ett antal tillfällen under våren 2024.

De aktuella kurstillfällena är:

19-21 mars 2024

15-17 maj 2024

Priset för att gå kursen är 19 950 kr ex moms.

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning 

Kursen varvar teori med övningar och syftar till att lyfta viktiga nyckelbegrepp och hjälper deltagarna att förstå och öva på de koncept och metoder som presenteras. 

Kursen är ackrediterad av ISTQB och möter kraven på ISTQB 4.0 Foundation Level Syllabus. ISTQB CTFL är världens mest erkända certifiering för testare med hundratusentals certifierade. 

När kursen avslutas så erbjuds certifiering enligt ISTQB Certified Tester Foundation Level.  Alla som har en godkänd ISTQB Certified Tester Foundation Level (CTFL) certifiering har rätt att använda akronymen Certified Tester Foundation Level acronym (CTFL). Certifieringen är ett krav för att ta ISTQB-certifieringar på högre nivå samt specialiserade certifieringar såsom Test Automation Engineer, Model-Based Tester m.fl. En nyhet i 4.0 är att denna certifiering även öppnar upp Agile-spåret, som tidigare krävt en separat certifiering (Agile Tester Foundation Level). 

Kursmål 

Kursens mål är att ge deltagarna en förstående av grundläggande principer, skapa en gemensam terminologi och ge en översikt av testtekniker och hur man kan applicera dem. 

Kursen syftar även till att förbereda deltagarna på att klara den frivilliga certifiering som erbjuds i anslutning till kursen. 

Kursen ger bland annat kunskaper att: 

 • Förstå vad testning är och varför den är värdefull  
 • Förstå grundläggande koncept för programvarutestning  
 • Identifiera teststrategi och aktiviteter som ska genomföras beroende på  
 • testsammanhanget  
 • Bedöma och förbättra kvaliteten på dokumentation  
 • Förbättra effektiviteten hos testningen  
 • Anpassa testprocessen till programvaruutvecklingens livscykel  
 • Förstå testhanteringsprinciper  
 • Skriva och kommunicera tydliga och begripliga felrapporter  
 • Förstå de faktorer som påverkar prioriteringar och arbete relaterade till testning  
 • Arbeta som en del av ett tvärfunktionellt team  
 • Känna till risker och fördelar med testautomatisering
 • Identifiera nödvändiga färdigheter som krävs för testning  
 • Förstå riskers påverkan på testningen  
 • Effektivt rapportera om testframsteg och kvalitet

CTFL-certifieringen är ett krav för att ta ISTQB-certifieringar på högre nivå. 

Målgrupp och förkunskaper 

Kursen är lämplig för alla som jobbar med mjukvarutestning i sitt dagliga arbete men också för övriga som vill skaffa sig en grundläggande förståelse för mjukvarutest. Kursen har inga förkunskapskrav, det är dock rekommenderat att kandidaten utöver intresse för testning har minst 6 månaders erfarenhet inom mjukvaruutveckling eller mjukvarutestning, exempelvis som utvecklare eller testare . 

Kursinnehåll 

 • Grunderna i test
 • Testning under programvarans utvecklingslivscykeln
 • Statisk testning
 • Testanalys och design 
 • Hantering av testaktiviteterna 
 • Testverktyg 

Certifiering 

Certifiering sker antingen online eller i klassrum och bokas separat direkt hos SSTB. Kursdeltagare kan på begäran erhålla voucher för samfakturering.

 

ISTQB

Språk

Materialet är på engelska. Kursen hålls av svensk- och engelsktalande lärare.

Kursen ligger normalt schemalagd, men ges också företagsanpassad, kontakta oss för offert: patric.helje@lemontree.se