• Test Data Management

    TDM-koncept, plattformar och strategier

Test Data Management – få kontroll över dina te...

Test Data Management, eller testdatahantering, är det enkla sättet att skapa enhetlig testdata för alla system utan manuella, komplexa och tidskrävande steg.

Att manuellt skapa och hantera autentisk och synkroniserad testdata är svårt. Det tar
lång tid och påverkar den effektiva testtiden. Ofta kan man förlora upp till 30 procent av
testtiden på grund av bristande datahantering. Här kan vår lösning kring Test Data
Management effektivisera och ge bättre kvalitet i produktionen.

Testdatahantering gör det möjligt att hantera testdata effektivt. Det går snabbt att
implementera och ger betydande tids- och kostnadsbesparingar i testprocessen.

Varför Test Data Management?

Förbättrad hantering av testdata kan ge ökad produktivitet, agilitet och effektivitet som komplement till att regelefterlevnad och säkerheten i era utvecklingsprocesser kan öka. Därtill kan kvaliteten på arbetet förbättras genom strukturerad hantering av testdata som även kan leda till sänkta kostnader.

Det är inte ovanligt att testdatahantering är komplicerat för organisationer, där även stor felmarginal finns i testunderlaget med tillhörande bristande testtäckning. Negativ testning och kommande testflöden kan enkelt missas. Även nyutveckling kan t.ex. sakna material för att kunna testa sina system och processer. Därtill finns fundamentala frågor som att testdata ska finnas tillhands när den behövs, ej konsumera mycket tid att skapa samt generera höga kostnader för infrastruktur och handpåläggning.

TDM-verktyg kan bistå att lösa många av dessa utmaningar.

Kortfattat om Test Data Management

“…ett strukturerat och centraliserat sätt att hantera testdata på, inom organisationen för att reducera kostnader och öka effektivitet och kvalitet i utveckling och test”

  • Extraherar data från relevanta produktionssystem
  • Möjliggör subsetting, enrichment, masking och manipulation av testdata
  • Genererar testdata baserat på en sofistikerad algoritmmotor
  • Kan samverka med testautomatisering och Performance Management för att automatiskt skapa och återställa testdata
  • Stödjer single sign-on och behörighetskontroller som skyddar känslig information

Vad vi levererar

Lemontree erbjuder mjukvara för effektiv testdatahantering samt konsulter inom området. Vi kan hjälpa er utreda och utvärdera era behov, implementera lösningar via POCar och piloter samt även projektera lösningen så att den ger efterfrågad effekt.

Våra tjänster består både i komplett lösningsförsäljning samt konsulttjänster inom området.

Så går du vidare

Ta kontakt med oss så kan vi berätta mer om hur du får kontroll över dina testdata.

Testdata och GDPR

Se även hur man kan arbeta med testdata i samband med GDPR på denna sida.