Modellbaserad testning kan höja automatiseringsgraden snabbt, billigt och effektivt. Vad är det och hur gör man?

För bara några år sedan var det nästan helt tyst om modellbaserad testning (i alla fall utanför den akademiska världen) och det fanns knappt några verktyg eller referenscase. Idag finns det ingen brist på aktörer på marknaden utan svårigheten ligger snarast i att hitta vilken produkt som passar bäst för en given situation. Lemontree är partners med flera leverantörer som saluför modellbaserade testverktyg.

Ladda ned kompendiet som pdf och läs:

  • Vad är modellbaserad testning?
  • Hur tillämpar man det och varför?

Läs mer och ladda ned kompendium här