Robotic process automation

Automatisera dina tjänsteprocesser

Robotic Process Automation, RPA,  handlar inte om att införa ett nytt IT-system med omfattande systemintegrationsarbete komplicerad utveckling som konsekvens. RPA sätts upp som en naturlig del av en arbetsprocess, där en robot precis det en människa skulle göra i en applikation eller ett system. Roboten använder även samma mjukvara och licenser som du skulle gjort.

RPA används för att automatisera uppgifter som normalt en person manuellt skulle ha utfört. Vid automatisering frigörs anställdas tid till andra mer stimulerande och avancerade uppgifter.

Fördelar med RPA är kostnadsbesparingar, ökad produktivitet och kvalitet. Även arbetsmiljöaspekter bör ses som en fördel vilket i sin tur leder till just kostnadsbesparingar och ökad produktivitet.

Ladda ned kompendiet och läs:

  • Vad RPA kan bidra med i er organisation
  • Hur ni kan komma igång
  • Exempel på processer som kan vara lämpliga för robotisering

Vill du läsa fler av våra whitepapers?

Optimera dina tester med våra whitepapers om testautomatisering, DevOps och mobiltester. Ladda ner och upptäck ämnen som modellbaserad testning och business intelligence testing för att få inspiration och kunskap.

Lemontree

Öka din digitala förändring med Lemontree

Lemontree hjälper dig att öka din digitala förändringstakt. Vi erbjuder tekniska konsulter, projekt, produkter och helhetsåtaganden som ökar er effektivitet.