Testautomatisering och Life Science

Automatisering av test inom Life Science

Robotar gjorde sitt intrång i produktionsindustrin för ett halvt sekel sedan och är nu en självklar del av modern tillverkning. Inom utveckling av mjukvara har en mängd olika utvecklingsmetoder vunnit mark över åren. Begrepp som vattenfall-, agil-, rapid-application development, iterativ utveckling och exempelvis extremprogrammering har presenterats och tillämpas beroende på behov. Inte Under senaste åren har integrationen mellan förvaltningsfasen av mjukvara vävts samman med utvecklingen och resulterat i koncept som DevOps (Development Operations) där automatiseringen är en fundamental del för att uppnå hög leveranstakt med bibehållen kvalitet. Inom tjänsteprocesser ser man en motsvarande trend som börjades under sena 2010-talet genom det som kallas RPA. Inom LifeScience finns stor potential att effektivisera och automatisera testningen som många gånger inte ens påbörjats.

Ladda ner kompendiet som pdf och läs:

  • Vad testautomatisering kan bidra med inom system-, regression- och end-to-end-testning inom läkemedels-, MedTechsektorn
  • Typiska frågor och lösningar för att integrera automatisering av test i valideringsprocesser.
  • Hur LTE kan bidra till att lösa testutmaningar du eventuellt har i din organisation när testeffektiviteten behöver bli bättre.
  • Det här ska du tänka på när du inför automatiserade tester i din organisation inom Life Science.

Läs också om våra ramverk för automatisering som gör att du effektivt kan arbeta med testning, där färdiga ramverk finns för ändamålet.

Vill du läsa fler av våra whitepapers?

Optimera dina tester med våra whitepapers om testautomatisering, DevOps och mobiltester. Ladda ner och upptäck ämnen som modellbaserad testning och business intelligence testing för att få inspiration och kunskap.

Lemontree

Öka din digitala förändring med Lemontree

Lemontree hjälper dig att öka din digitala förändringstakt. Vi erbjuder tekniska konsulter, projekt, produkter och helhetsåtaganden som ökar er effektivitet.