• RPA Whitepapers TAC Services

Läs hur vi automatiserade hanteringen av CRM-system hos vår kund

 

Vår kund hade problem med stora mängder data som fortlöpande behövde flyttas in till deras CRM och SAP system, detta skedde som en del av organisationens fortlöpande arbetsuppgifter och skapade onödigt långa processer och kostnader.

För att lösa utmaningen fick Lemontree i uppdrag att analysera verksamhetsprocessen och tekniska behoven samt föreslå en automatiserad lösning. En RPA-lösning skapades därefter med fokus hög förvaltningsbarhet och enkel användning.

RPA används för att automatisera uppgifter som normalt en person manuellt skulle ha utfört. Vid automatisering frigörs anställdas tid till andra mer stimulerande och avancerade uppgifter.

Fördelar med RPA är kostnadsbesparingar, ökad produktivitet och kvalitet. Även arbetsmiljöaspekter bör ses som en fördel vilket i sin tur leder till just kostnadsbesparingar och ökad produktivitet.

Ladda ner kompendiet och läs hur vi automatiserade hanteringen av CRM-system hos vår kund.