Vi levererar testning när ni behöver det

Vi kallar det “TAC” – testcentret där ni kan köpa “test som tjänst”

Vi erbjuder “test på kran” så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet. Lemontree erbjuder er som kund tillgång till testning när ni behöver det, i den omfattning ni behöver det, på plats, eller på distans.

Ofta finns behovet av att kunna skala upp testning när det behövs, men att inte konstant dedikera resurser för testning. Vårt TAC-center, som består av konsulter, är ständigt tillgängliga för inplanering av testtjänster när så behövs.

 • Köp test vid behov
 • Uppskalning av resurser
 • Teknologistöd

Tjänsterna kan köpas per timme, abonnemangsvis, eller via inplanerade releaser.

TAC passar dig som, precis som många andra, jobbar med manuella tester idag eller har automatiserad testning som är svår att förvalta eller bibehålla kompetensen för att vidareutveckla. Kanske hinner ni inte med att köra de viktiga regressionstesterna alls, det vill säga test av den befintliga funktionaliteten.

Här finns det stora möjligheter för TAC att effektivisera dina tester väsentligt och därmed öka kvaliteten med hjälp av automatisering utan att du behöver göra stora kapitalinvesteringar eller anställa ny personal. Vi kan erbjuda test som tjänst via vårt testautomationscenter. Utöver den faktiska testningen så kan vi erbjuda rådgivning gällande svåra beslut, arkitektur, val av mjukvaror och tekniska trender i branschen.

TAC i korthet

TAC erbjuder bland annat, enligt behov, exempelvis:

 • Specialiststöd inom testning, strategier, teknologier support till er testorganisation
 • Teknikstöd, automatiseringslösningar
 • Utveckling, förvaltning och testexekvering
 • Proof of Concepts på era miljöer på det som ni behöver testa
 • Etablerade ramverk och tekniker om ni inte har färdig testinfrastruktur som ska användas
 • Utbildningar inom testning och olika verktyg
 • Omvärldsbevakning kring hur testning bedrivs, med tips och återkoppling till er organisation för att arbeta effektivt
 • Komplett koncept inom kvalitetssäkring för förvaltning av testinfrastruktur
 • Närvaro på plats hos er, eller testning på distans.

Läs och ladda ned våra White paper om våra ramverk för automatisering som gör att du effektivt kan arbeta med testning, där färdiga ramverk finns för ändamålet.