Test Automation Center (TAC)

Lemontrees Test Automation Center (TAC) är en heltäckande lösning för testautomatisering som kombinerar expertis, processer och verktyg. Den kan levereras som en helhetslösning där Lemontree hanterar alla aspekter av testautomation eller som ett stöd till organisationens egna team.

Lemontrees Test Automation Center (TAC) är en heltäckande lösning för testautomatisering som kombinerar expertis, processer och verktyg. Den kan levereras som en helhetslösning där Lemontree hanterar alla aspekter av testautomation eller som ett stöd till organisationens egna team.

TAC som helhetslösning:

Lemontree erbjuder TAC som en komplett tjänst där de tar hand om alla aspekter av testautomation, inklusive:

  • Strategi och planering: Lemontree hjälper till att definiera en teststrategi och färdplan som är anpassad till organisationens specifika behov och mål vilket vi tar fram via vårt beprövade koncept Continuous Quality.
  • Implementering och underhåll: Lemontree implementerar och underhåller testautomationsramverket, inklusive utveckling av automatiserade testfall och integration med CI/CD-pipelines. Här erbjuder Lemontree stöd att komma igång med deras ramverk Tzatziki.
  • Testutförande och rapportering: Lemontree utför automatiserade tester, analyserar resultaten och rapporterar till organisationen.
  • Testdatahantering: Lemontree hjälper till att generera och hantera testdata för att säkerställa att testerna är korrekta och tillförlitliga.
  • Stöd och rådgivning: Lemontree erbjuder support och rådgivning inom testautomation och relaterade områden.

TAC som stöd till organisationens team:

Lemontree kan också erbjuda TAC som ett stöd till organisationens egna team. I detta fall fokuserar Lemontree på att coacha, leda och supportera teamen i de mer tekniska delarna av testautomationen. Detta kan innebära att hjälpa till med att välja rätt verktyg och ramverk, utveckla automatiserade testfall, implementera CI/CD-pipelines och ge utbildning och support.

Fördelar med TAC:

Oavsett om TAC levereras som en helhetstjänst eller som ett stöd till organisationens team, finns det flera fördelar med att använda TAC:

  • Ökad effektivitet: Automatiserade tester kan köras snabbare och mer konsekvent än manuella tester, vilket frigör tid och resurser för andra uppgifter.
  • Förbättrad kvalitet: Automatiserade tester kan hjälpa till att identifiera fler defekter tidigt i utvecklingsprocessen, vilket leder till högre kvalitet på den färdiga produkten.
  • Minskade kostnader: Genom att använda TAC kan företag minska sina kostnader för testautomation genom att undvika stora investeringar i egen kompetens och infrastruktur.
  • Tillgång till expertis: TAC ger företag tillgång till Lemontrees expertis inom testautomation, vilket kan hjälpa dem att implementera bästa praxis och undvika vanliga fallgropar.
Konsultchef Test/QA

Ludwig Östlund

Ludwig har arbetat med testautomatisering i komplexa projekt sedan 2012. Idag är han chef över TestOps-teamet på Lemontree och driver därtill kompetensområdet för kvalitetssäkring och testautomatisering. Ludwig utbildar även frekvent i testmetodik och blev 2021 utsedd till topp tre årets kulturbärare av Great Place to Work i hela Sverige.

ludwig.ostlund@lemontree.se | +46 (0) 700 651 667 | LinkedIn

Vanliga frågor & svar om Test Automation Center (TAC)

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får från våra kunder. Vi har samlat information och lösningar på olika ämnen och problem som kan uppstå. Oavsett om det gäller tekniska frågor, produktinformation eller allmänna funderingar, så finns vi här för att hjälpa dig.

Hittar du inte svar på din fråga?
Jag har svårt att hinna med att underhålla och uppdatera våra befintliga automatiserade tester, samtidigt som jag förväntas utveckla nya. Hur kan TAC hjälpa mig?2024-05-20T07:48:05+02:00

TAC kan avlasta dig genom att ta hand om underhåll och uppdateringar av befintliga tester, vilket frigör tid för dig att fokusera på att utveckla nya tester och förbättra den övergripande testautomationsstrategin.

Jag känner mig isolerad i min roll som den enda testautomatiseringsspecialisten i teamet. Finns det möjligheter till samarbete och kunskapsdelning genom TAC?2024-05-20T07:42:55+02:00

Ja, TAC erbjuder ett forum för kunskapsdelning och samarbete där du kan dra nytta av expertis och erfarenheter från andra specialister inom Lemontree. Du får tillgång till ett nätverk av kollegor som förstår dina utmaningar och kan erbjuda stöd och vägledning.

Vi har svårt att få våra automatiserade tester att fungera stabilt och tillförlitligt. Kan TAC hjälpa oss att förbättra våra testprocesser?2024-05-20T07:43:32+02:00

Absolut! TAC kan hjälpa till att analysera era nuvarande testprocesser och identifiera områden som kan förbättras. Genom att implementera bästa praxis och standardiserade ramverk kan TAC hjälpa er att skapa mer stabila och tillförlitliga automatiserade tester.

Jag skulle vilja lära mig mer om de senaste verktygen och teknikerna inom testautomation. Erbjuder TAC utbildning och mentorskap?2024-05-20T07:44:03+02:00

Ja, TAC erbjuder utbildning och mentorskap inom testautomation. Du får möjlighet att lära dig av erfarna experter och hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna och teknologierna inom området.

Vi har svårt att rekrytera och behålla kompetens inom testautomation. Kan TAC hjälpa oss att lösa detta problem?2024-05-20T07:44:31+02:00

Ja, genom att outsourca testautomation till TAC kan ni få tillgång till ett team av erfarna specialister utan att behöva rekrytera och utbilda egen personal. Detta minskar belastningen på era interna resurser och säkerställer att ni har tillgång till den kompetens som behövs.

Vår nuvarande testautomation är fragmenterad och ineffektiv. Kan TAC hjälpa oss att centralisera och standardisera våra processer?2024-05-20T07:45:15+02:00

Ja, TAC kan hjälpa er att centralisera och standardisera era testautomationsprocesser genom att implementera ett gemensamt ramverk och verktyg. Detta leder till ökad effektivitet, bättre samarbete mellan team och en mer enhetlig strategi för testautomation.

Vi vill öka graden av automatisering i vår testning, men vi har begränsade resurser. Kan TAC hjälpa oss att uppnå detta på ett kostnadseffektivt sätt?2024-05-20T07:45:40+02:00

Ja, TAC kan hjälpa er att öka automatiseringsgraden utan att kräva stora investeringar i egen personal och infrastruktur. Genom att använda TAC:s expertis och resurser kan ni uppnå en högre grad av automatisering på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Hur kan TAC hjälpa oss att förbättra kvaliteten på våra mjukvaruprodukter och minska time-to-market?2024-05-20T07:46:26+02:00

Genom att implementera effektiva och tillförlitliga automatiserade tester kan TAC hjälpa er att identifiera och åtgärda defekter tidigt i utvecklingsprocessen. Detta leder till högre kvalitet på era produkter och snabbare leveranstider.

Kontakta oss för konsultation eller frågor rörande Testkoncept

Har du frågor eller behöver hjälp med implementeringen av det nya finansiella regelverket från EU? Tveka inte att höra av dig till oss. Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort. Vi finns här för att hjälpa dig att ta nästa steg i din digitala utveckling.