Grundutbildning i Micro Focus Application Lifecycle Management (ALM)/Quality Center (QC)

Micro Focus® ALM / Quality Center är ett välkänt testverktyg som är omfattande, flexibelt och har stora möjligheter att anpassas för just din test-, krav-, defekt- och livscykelhantering. Man kan lätt skapa konsekventa, repeterbara processer för hantering av krav, tester, och affärskomponenter så att alla – från utvecklare och testare till kravställare och ledning får insikt i kvalitetssäkringen.

Utbildningen går igenom grundläggande funktionalitet inom rapportering, releasehantering, krav, test och defekter, samt hur dessa hänger samman för en full spårbarhet från ax till limpa.

Mål

Efter genomgången kurs är avsikten att du ska känna till mer om:

 • Hur domäner och projekt är uppsatta
 • Hur behörighetsnivåer med olika roller och andra projektspecifika anpassningar kan sättas upp
 • Hur man kan planera och visualisera releaser, cykler, milstolpar och sätta upp KPI:er med automatisk uppföljning
 • Kravhantering
 • Riskbaserad kvalitetssäkring
 • Versionshantering
 • Testhantering
  • Design, Test Plan
  • Instanser och körningar, Test Lab
 • Spårbarhetsmatris mellan test och krav
 • Testdatahantering
 • Testset och test instanser
 • Exekvering av testfall och rapporteringsmöjligheter
 • Defekthantering
 • Rapportering
 • Excel och Word Add-in

Förkunskaper

Det är bra med grundläggande kunskaper inom krav, test och kvalitetssäkring och certifieringar som till exempel ISTQB eller REQB, men innehållet går att anpassa efter just dina förkunskaper.

Agenda och innehåll:

 • Översyn och genomgång av uppbyggnad ALM, vyer och format.
 • Koncept för Dashboard, Management, Requirement, Test och Defects modulerna.
 • Uppsättning av krav och koppling till test.
 • Test i projekt och förvaltning.
 • Design av tester.
 • Planering av tester och testkörningar.
 • Defekthantering och spårbarhet.

Utbildningspassen med genomgångar varvas normalt med övningar, egna uppgifter och diskussioner.

Kurslängd

Kursen genomförs normalt på tre dagar, men kan kortas ned eller utökas om så önskas.

Kontakta patric.helje@lemontree.se för mer information.