Kvalitetssäkring

Den 18 Februari 2021 hade vi på Lemontree ett event tillsammans med vår partner Micro Focus där vi diskuterade om vad applikationssäkerhetstestning är & varför det är så nödvändigt. Något som kan ge dig både lägre sårbarhet & kostnader om det upptäcks tidigt i utvecklingen.

Vill du diskutera vidare om säkerhetstestning? Kontakta oss på Lemontree så hjälper vi dig gärna.