DevOps är en term som snart sagt alla organisationer måste förhålla sig till. I grunden är det en metodik som fungerar som en brygga mellan utveckling, drift och test. Läs vårt White paper om

  • Hur DevOps löser de utmaningar du har i din organisation
  • Tips från vår expert som infört DevOps på två av Sveriges största företag

Till formulär för att ladda ned kompendiet.