NextGen blir Cory OMS. För att markera vårt intensiva arbete och vidareutveckling av vårt orderhanteringssystem för handel av värdepapper (aktier, fonder etc.), så byter vi namn på NextGen till Cory OMS. I samband med namnbytet så kommer vi även att hålla ett event i april tillsammans med Levler. Vi tog pulsen på Joakim Bornold, styrelseordförande i och en av grundarna till Levler, en plattform för aktie- och fondhandel, för att ta reda på mer om deras resa och den infrastruktur de byggt upp. 

Först och främst, varför valde ni att starta Levler?

Vi grundade Levler av den enkla anledningen att vi visste att det var möjligt. Retail-trading, alltså slutkundshandel med värdepapper, är en stor marknad men med få aktörer. Vi såg att det fanns plats för konkurrens. Vi ville bygga något från grunden och och vi visste att vi hade kompetensen att göra det. Många kanske inte har de resurser som krävs för att göra det vi gör, men vi hade det och då kändes det naturligt att köra.

Vad skiljer er från andra liknande alternativ?

Vi är otroligt kostnadsmedvetna och kan därför konkurrera med priset, vilket har möjliggjorts av att vi började med att investera i modern teknik från starten, något som gav oss en klar konkurrensfördel. De flesta andra system är gjorda för institutionell handel men vi ville ha modernare och mer flexibel teknik från start. Dessutom har vi alltid varit noggranna med att fokusera på rätt saker och att ta en sak i taget. Det har varit viktigt för oss att inte bli distraherade av för många projekt samtidigt. 

Att bygga en infrastruktur från grunden låter som en komplex uppgift. Vilka var de viktigaste övervägandena ni gjorde när ni byggde er infrastruktur?

Det finns två avgörande delar i infrastrukturen. Valet av vårt backofficesystem var givet, för att ha en grund att stå på. När det gäller frontoffice-systemet var det avgörande för oss att hitta något som var anpassat för våra behov och som hade prövats i en svensk miljö. Vi valde Cory OMS eftersom det erbjöd den funktionalitet och skalbarhet vi behövde, samtidigt som det hade en inriktning mot just retail-handel.  

Det låter som ni har gjort en hel del forskning och valt er infrastruktur noggrant. Vilka har varit de viktigaste faktorerna för er när det gäller att arbeta med Cory OMS?

Vi har haft extremt få driftstörningar med Cory OMS, vilket har varit avgörande för vår verksamhet. Dessutom har skalbarheten varit en stor fördel, och det har varit viktigt för oss att kunna säkerställa att kunder alltid kan komma åt sina konton och göra det de vill och behöver göra utan problem. Att SO4IT (numera Lemontree) som utvecklat Cory OMS har lokal närvaro i Stockholm har också varit en viktig faktor för oss, liksom den tid vi har kunnat spara genom att använda deras tjänster då det avsevärt kortade time to market. Vi pratade med ett antal leverantörer men valet av Cory OMS var enkelt då det är den produkten som klarade våra högt ställda krav på flexibilitet, skalbarhet och stabilitet. 

Det låter som att ni har haft en imponerande resa hittills.
Tack så mycket för att du tog dig tid att prata med oss och dela med er av er erfarenhet och era insikter.

 

Om Cory OMS:

Cory är ett flexibelt, skalbart och stabilt Order Management System för trading av värdepapper.

  • Multi-Asset
  • Cloud eller bare metal
  • Low latency för maximal genomströmning

Läs mer om Cory OMS här.