Läs vårt nya white paper om hur du kan komma igång med BI-testning!

Vi beskriver utmaningar, möjligheter och praktiska frågor inom området automatiserad testning av datalager och rapportering.