magnus

Vår konsult Magnus Vinterhav berättar om ett av hans favoritämnen – semantisk teknologi!

Magnus, på senare tid har du arbetat med det som kallas semantisk teknologi. Berätta för oss som inte är insatta, vad är det och vilka problem löser det?

Semantisk teknik är ett sätt att modellera data som är mer dynamiskt och bättre anpassat till de snabba förändringar som sker i dagens IT-miljöer.

Skaparna av semantisk teknik är World Wide Web Consortium, med Tim Berners-Lee i spetsen. De borde vara bekanta, eftersom de även skapat World Wide Web, HTML och http. De designade detta med visionen att all data skall vara ”connected”, och det är just det som är fördelen med tekniken; det är lätt att dynamiskt uppdatera datamodellen.

Det centrala i den semantiska tekniken är att man lämnar de rigida tabeller som finns i t.ex. SQL. I stället jobbar man med objekt och relationerna mellan dessa objekt, vilket är ett mer direkt sätt att se på data. Objekten får relation till varandra genom en ”trippel”, av formen subjekt -> relation -> objekt. Tripplarna tillsammans bildar en graf, vilken har en helt annan dynamik än tabeller i SQL.

Denna teknik heter ”semantisk” just för att datat får sin betydelse genom sina kopplingar till annan data. Detta är mer likt hur den mänskliga hjärnan fungerar, fast datorer förstås har möjligheten att behandla informationen ganska mycket snabbare.sea

De standarder som ligger till grund för denna teknik är öppen, och finns på W3Cs hemsidor. De centrala standarderna heter RDF, RDF-S och OWL. Antalet företag som säljer mjukvara relaterade till den här tekniken ökar hela tiden. Om man vill titta på de största databasleverantörerna kan man gå in på https://db-engines.com/en/ranking/rdf+store och titta på ”RDF Stores”.

De som jobbar med detta är mycket medvetna om de abstraktionsnivåer av data som används inom IT, och man brukar nämna den här trappan av data-information-kunskap-kompetens.

Vilka är det som borde vara intresserade av teknologin i branschen?

Alla stora och medelstora företag som antingen har sitt data separerat i silos, eller som har behov av att knyta ihop data från olika databaser borde titta på detta.

Ofta är det för dyrt att bygga om befintliga databaser, och då finns möjligheten med semantisk teknik att göra en graf av utvalt data i ett separat lager och på det viset öka värdet på det data som redan finns.

Semantisk data är mer dynamiskt, och därför bättre anpassat till föränderliga miljöer. Ju snabbare förändringarna blir inom IT, ju snabbare behöver data-strukturerna förändras. Det är svårt att hitta något som är mer dynamiskt än semantisk data, och det är därför väldigt lämpligt för moderna IT-miljöer. Man brukar säga att semantisk teknik gör det svåra lätt och det omöjliga möjligt.

Det verkar ju fantastiskt och den här tekniken borde ju växa där ute! Vilka är dina tips för att komma igång med arbetet och hur kan Lemontree hjälpa till?

Om ni har behov av att få fullt värde av det data ni redan har, så kan vi hjälpa till med det. Om ni har behov av att förflytta er uppåt i data-informations-trappan så kan vi hjälpa till med det. Om ni tycker att era silos begränsar värdet på ert data så kan vi hjälpa till med det.

För er som är intresserade att lära er mer så kan ni titta på

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#

https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web

https://www.ontotext.com/knowledgehub/fundamentals/semantic-technology/

https://accelconf.web.cern.ch/pc08/talks/SemanticTechnologies-PCaPACWorkshop-MarkoGrobelnik-20Oct2008.pdf

Jag började läsa på Internet om detta för många år sedan, och 2017 var jag på en konferens i Washington som arrangerades av Dublin Core Metadata Initiative https://www.dublincore.org/ och det var då jag förstod vilken kraft som finns i den här tekniken.

Stort tack Magnus!