shiftleft

Agilt/DevOps, Shift Left… Visst pratar vi ofta i dessa termer, men hur påverkas egentligen din vardag av dessa arbetssätt? Hur ser det ut på riktigt i projekten, och hur kan man applicera dessa metoder i praktiken på ett effektivt sätt? I detta webinar kommer vi, likt Gene Kims populära böcker The Phoenix Project och The Unicorn Project gå igenom några exempel från den verkliga världen och prata om hur man kan tackla problem man ofta stöter på. Vi kommer gå igenom hur DevOps, Shift Left och andra tankesätt och metoder påverkar din vardag. Vad är fördelarna och utmaningarna med att applicera dessa i din organisation och vilka är fallgroparna du bör undvika?

De exempel vi går igenom är baserade på verkliga berättelser och erfarenheter som Lemontrees expert Christer Engman har varit med om som utvecklare, arkitekt, test engineer, cloud engineer och agil coach.