• Testautomatisering

  Verktyg-, konsult-, projekt- och funktionsleveranser.

Testautomatisering – vi kan smart kvalitetssäkri...

Testautomatisering gör det möjligt att få ner kostnaden för underhåll och samtidigt öka kvaliteten i applikationer och digitala tjänster.

En stor anledning är att det genom automation går att snabba upp och göra fler så kallade regressionstester. Det gör att vi kan förkorta våra kunders time to market och snabbare få ut nya produkter och tjänster till lägre kostnad och med mindre risk för fel i produktionen.

Konsulttjänster

Lemontree erbjuder konsultexpertis inom en rad olika testområden, utöver de projekt- och funktionsleveranser vi genomför åt våra kunder. Exempelvis erbjuder vi:

 • Tekniska testare som konsulter inom en stor variation av verktyg, teknologier och metoder som UFT, Selenium, Protractor, Tosca och mycket mer.
 • Manuell testning som komplement till automatiserade processer.
 • Olika former av testexpertis inom t.ex: mobil, prestanda, regression, API, end to end eller på unitnivå.
 • Ledning och expertis inom kvalitet, som agil coachning, transformation till DevOps, projekt- och testledning.
 • Utredningar och förstudier, POCar och expertis inom utveckling av testautomatisering.

Testautomatisering gör det möjligt att få ner kostnaderna samtidigt som du ökar kvaliteten i dina digitala tjänster och appar.

Dagens applikationer ska fungera prickfritt på en omfattande flora av olika klienter, med olika skärmstorlekar och olika typer av uppkoppling. Det här gör arbetet med att testa och kvalitetssäkra din digitala tjänst komplicerat och tidskrävande eftersom testerna måste utföras i en mängd olika klienter och med olika konfigurationer.

Därför ökar också behovet av automatiserade tester dramatiskt. Till detta kommer också användarnas krav på att ny funktionalitet och rättningar ska ut blixtsnabbt. Det innebär att testautomatisering också behöver stödja agila arbetsmetoder på ett effektivt sätt. På så sätt möts användarnas krav på högre kvalitet och kortare time to market.
testautomatisering robotar

Fokus på kortare time to market

De här relativt nya kraven på testning som drivs av iterativa applikationsutvecklingsmetoder och ett ökat fokus på kortare time to market har ökat trycket på hela testindustrin.

Genom etablerade och väl beprövade processer kan vi på Lemontree hjälpa dig som kund att göra en effektiv övergång från manuell till automatiserad testning. På så sätt gör vi det möjligt för dig att både spara pengar, korta ner din time to market och leverera högre kvalitet till dina användare.

Vad är testautomatisering?

 • En testdatadrivet ramverk byggd för att hantera nya tekniker – ett exempel är automatiserade tester på en stor flora av mobila klienter, med olika operativsystem, skärmstorlekar och uppkopplingar
 • En modulär lösning som är tolerant mot förändringar i de testade systemen
 • Minimerar tid och insatser för underhåll
 • Levereras med färdiga generiska komponenter som gör systemet enkelt att implementera

Detta är Test Automation Center

Test Automation Center, eller TAC som det dagligen kallas, är en komplett testautomatiseringstjänst som levereras av Lemontree. Förutom kunniga testare och testautomatiserare ingår även arbetsmetoder och verktyg som kompletta checklistor, utvärderingsmallar, bibliotek med tester och ROI-analyser för implementering. Läs om ett exempel på test som tjänst.

Vi har även partnerskap med ett flertal leverantörer av teknologier och färdiga ramverk.

Behöver du automatisera POS eller lösa hantering av korttestning så är vi partners med Abrantix som leverar robotar för ändamålet.

Läs mer om testautomatiseringVi har höga krav på testförlitlighet och kvalitet och är mycket nöjda med automatiseringskonceptet som Lemontree kommer leverera till oss. Detta ger oss möjlighet att öka testomfånget samtidigt som att regressionstestperioden kan bli kortare.

Marcus Nilsson, Software Quality Assurance Manager på Bankgirot.