dd

Vi genomför Due Diligence inom Tech! Behöver ni hjälp att utvärdera en mjukvaras utvecklingshistorik, nuvarande status eller framtida potential inför ett förvärv?

För att säkerställa affärskvaliteten vid förvärv av företag så talas det ofta om ekonomiska och legala utvärderingar och analyser inom ramen för en ”Due Diligence” (DD). Inte sällan så är mjukvara en stor och tongivande komponent i det som förvärvas. Kanske t.om. syftet med hela affären. Hur gör man då för att utvärdera värdet av den mjukvara som ingår i en
företagstransaktion? Ett stort antal aspekter behöver tas i beaktande för att säkerställa
att det som förvärvas verkligen är värt det som affären fastställs till. Området är komplicerat och många dimensioner av värderingen finns.

Syftet är att genomföra en granskning av företagets teknologiska strategi, dess utvecklingsmiljöer, organisation, produkter och tekniska lösning för säkerställa att den mjukvara som ingår i ett potentiellt förvärv håller förväntad kvalitet. Om syftet enbart är att köpa marknadsandelar så kan följdaktligen värdet av en teknisk DD minska, men å andra sidan om olika produkter ska integreras för att uppnå skalfördelar på en marknad så kan behovet av en teknisk DD istället vara mycket stor.

Genom att genomföra en teknisk DD så ökar sannolikheten att hitta avvikelser i ett tidigt skede under förvärvsprocessen. Detta gör att parterna kan diskutera och planera för
uppkomna avvikelser och lägga rätt utvecklingsstrategi framåt. För ett säljande företag så
kan en teknisk DD ge mycket förhandsinformation om åtgärder som bör justeras i god tid
innan en försäljning. Detta kan höja värdet avsevärt genom att risker minimerats och en
tryggare affär kan genomföras med en köpare. För ett förvärvande företag så kan arbetet
vara fundamentalt för att hitta brister i produkten som köps. Är det som erbjuds till försäljning det som faktiskt är tänkt att köpas?

Vi erbjuder effektiv utvärdering av de viktigaste områdena inför potentiell upphandling av mjukvara vid företagsförvärv eller utköp av produkt. Efter gemensamt uppstartsmöte med mål- och syftesdefinition genomför vi utvärdering åt er inom ett flertal viktiga områden för att säkerställa kvaliteten. Vi genomför Due Diligence inom Tech.

Se vårt koncept för genomförande av tekniska Due Diligences, dvs granskningar av mjukvara inför potentialla ägarbyten.