italien

Hej Rickard Ridderström, COO och Sverigechef på Lemontree.

Vi söker ju nya talanger till Lemontree, främst i form av testautomatiserare och testledare. Vad tycker du är den främsta anledningen till att söka en tjänst hos oss?

Som specialiserat bolag så samlar Lemontree kompetens inom DevOps, test, testledning, och testautomatisering. Vi utvecklar den senaste tekniken inom både konsult- och projektleveranser.

Arbetar man på Lemontree så är man en del av ett team med specialister inom kvalitetssäkring av mjukvara samtidigt som man får ta del av den familjära gemenskapen hos oss. Vi arbetar mycket med att vara ett gemensamt lag och samtidigt ligga i teknisk framkant inom vår del av it-branschen.

Vi ordnar även återkommande event inom specialiserade teknikområden där vi tillsammans med våra kunder nätverkar och delar kunnande inom våra kompetensområden.

Intresserad av att bli en del av Lemontree? Läs mer här!

Vad tycker du själv är det bästa med att jobba på Lemontree?

Lemontree har en kultur som bygger på att vi hjälper varandra och arbetar tillsammans för att lösa problem vilket är en viktig del av vår företagsanda. Som leveransorganisation så har vi även både projekt- och konsulttjänster att erbjuda så det ger stora variationer i våra konsulters och chefers vardag samtidigt som vi kan vara en del av att lösa kundernas behov på olika sätt.

Just expertisen och yrkesstoltheten inom företaget är också en viktig del av vardagen.

Berätta, vad är Italien-index?

För att få företaget att må bra så har vi upprättat gemensamma företagsmål som alla medarbetare kan följa fortlöpande. Just Italienindexet är ett begrepp vi använder för att mäta hur vi ligger till mot målen för 2017. Ju bättre vi möter målen, desto fler kompetens- och teamwork-arrangemang kommer vi gemensamt genomföra. Uppnår vi målen i år så åker vi tillsammans till Italien på konferens, vilket nu är planerat till ett av mina egna favoritområden i världen, nämligen området runt Comosjön i norra Italien.

Italien i år alltså, någon speciell anledning att färden går dit?

Den ort vi ska till är en liten favorit bland mina resmål uppe i bergen på en familjär Spa-anläggning. Då vi införde indexet förra året så tog jag mig friheten denna gång att välja resmål. En kombination av naturmöjligheter och tillgång till stad, kultur, bra mat och vin men även avkoppling om man vill. Ett perfekt ställe för oss på Lemontree att arbeta fram gemensamma mål för kommande period.

Nästa gång så kommer vi sätta ett nytt index och då blir det ett nytt mål för oss att ha konferens på.

Architecture Italy Cities Lake Como City Buildings

Är det något annat som du verkligen tycker sticker ut hos Lemontree?

Utöver lagarbetet och det teknikfokus som jag nämnde så skulle jag nog vilja nämna Lemontreeandan som innebär en stolthet för de leveranser vi genomför och att kunderna verkligen sätts i första rummet för leveranserna. Det finns en genomgående vilja bland de anställda att kunden ska vara nöjd med det som vi levererar.

Tack för pratstunden. Arrivederci!

Intresserad av att bli en del av Lemontree? Läs mer här!