Vi är så glada!

Hur vet du om du gör rätt saker? Jo, du mäter.

Vi testade vår arbetsplatskultur första gången 2018 – och fick hela 93 % . Jättehögt och jätteroligt tyckte vi!

Vi utvärderade resultatet och arbetade sedan med det under hela året . Vi tittade t.ex. på vad vi behövde förändra och vad vi behövde förtydliga för att sedan testa oss igen 2019.  Även då fick vi 93 %. Fortsatt otroligt fina siffror så klart! Vi hade dessutom blivit ett större bolag vilket naturligtvis gör det svårare att bibehålla dessa höga siffror. Även då jobbade vi med resultatet under året.

Great Place to Work har visat sig vara en lysande motor i vårt löpande utvecklings- och förbättringsarbete på Lemontree. För det är ju inte siffrorna i sig som är avgörande, utan vad som ryms i dem. Det viktigaste för oss är att Lemontree är bra både nu och över tid. Det är ett arbete som hela bolaget gör tillsammans och på så sätt får siffrorna ett värde.

Nyligen avslutades årets undersökning och det är med stor glädje som vi ser att vi blivit ännu lite bättre! Inte bara för att vi i år har 94 % medarbetarnöjdhet utan att detta skett samtidigt som vi alltså även i år växt och blivit fler citroner.

Tack alla ni som gör Lemontree till vad det är – en av Sveriges absolut bästa arbetsplatser!