Vi tog pulsen på Lemontrees VD Rickard Ridderström efter det glada beskedet att Lemontree är på topplistan över Sveriges bästa bolag! Plats nummer 18!

rickard

Lemontree initierade det här arbetet 2018 – hur kommer det sig?

Vi har en tradition av en positiv och engagerad arbetskultur ända sedan starten för cirka 20 år sedan. När jag började på Lemontree sent 2016 så uppmärksammade jag att många av de anställda som varit länge på Lemontree ofta pratade om den kamratskap, yrkesstolthet och integritet som genomsyrar företaget. Min upplevelse var att vi nog själva inte helt förstod hur stolta vi kan vara över kulturen här. För att mäta pulsen på detta så drog vi igång ett arbete med att mäta och ytterligare fånga upp områden med förbättringspotential i trivseln. Allt arbete har därefter genomförts med målet att bli en av de absolut bästa arbetsplatserna inom IT-branschen. Något vi verkligen arbetar aktivt med att uppnå.

Vad har varit det bästa med GPTW-arbetet enligt dig?

Utöver att GTPW faktiskt mäter och kvantifierar hur vår personal upplever sin arbetsplats så ger det även jämförelser med andra bolag i samma bransch och men också i vår företagsstorlek. IT-branschen har varit väldigt turbulent med nya teknologier, hög förändringstakt och varierande förväntningar hos våra anställda. Genom att genomföra arbetet så genomlyser vi allt det fina vi faktiskt gör under året och utvärderar vad som är uppskattat och inte av personalen.

Något särskilt du lärt dig under de här åren?

Egentligen främst två saker. Inom gruppen är vi olika avseende behov, förväntningar och hur vi betraktar vår omvärld. Arbetet med GPTW har fört med sig många diskussioner kring olika ämnen där idéer och förslag väckts som kommer från individer i gruppen, inte bara från ledningen. Detta hade inte skett om vi inte hade genomfört arbetet. Det andra är att faktiskt fånga och belysa alla de bra sakerna våra anställda gör under året för varandra, för kunderna och för företaget. Det är en hel del som vi verkligen kan vara stolta och glada över!

Stolthet är en faktor som mäts i Trust Index. Vad är du själv mest stolt över?

För min del så har jag upplevt att vi faktiskt inte bara har förvaltat den vänliga kultur vi har. Vi har även kompletterat den och välkomnat många nyanställda som passar in och även axlar den framöver. Som en av våra anställda skrev anonymt i senaste undersökningen: ” Det är ärligt talat svårt att hitta förbättringar, senaste två åren har inneburit en förbättringsvåg som gör att alla jag pratar med är avundsjuka på min arbetsplats.”. Bättre än så kan det inte bli!

Vad tror du gör Lemontrees kultur så framgångsrik?

Den kollegiala stämningen, vårt resultatfokus för kunden och att vi verkligen bryr oss om de lösningar vi erbjuder våra kunder tillsammans med vårt engagemang att alltid lösa de utmaningar och möjligheter vi står inför.

Vad ser du fram emot för 2020?

När denna intervju sammanställs så färgas Sverige mycket av den svåra sjukdomspandemi som vi just nu är inne i. Det gör att jag mest ser fram emot att vi kommer igenom detta så lindrigt som möjligt för oss alla. Därefter att vi kan återuppta vardagen och blicka framåt och återgå till en verklighet där vi kan fortsätta att förbättra IT-branschen för våra kunder och oss själva.

Var kan man läsa mer om undersökningen?

Listan finns på Great Place to Work, läs mer här.