Hejsan Tomas,
Nu har du varit hos oss på Lemontree en tid, hur känns det?

Jätteskönt! Alla är så snälla och hjälpsamma.

Du har redan hunnit utbilda dig i flera verktyg inom modellbaserad testning. 
Hur kom du in på området modellbaserad testning?

I ett team jag jobbade i tidigare hade mängden automatiserade tester växt fram under några år och många av testfallen var skrivna av personer som inte längre var kvar i teamet. Det blev därför väldigt svårt att få en samlad bild av vad testfallen faktiskt gjorde för att t.ex. veta vilka områden som har god testtäckning och vad som behöver kollas av manuellt inför en release. Därför började vi kolla efter produkter inom modellbaserad test men hittade inget som passade klockrent för oss då. Vi experimenterade lite med GraphWalker som har öppen källkod och inspirerade oss att bygga en egen lösning för att generera testfall från en grafisk modell. Det blev mycket lyckat och lösningen används fortfarande.

Vad tror du om framtiden inom modellbaserad testning?

Bara de senaste åren har det dykt upp många nya spännande produkter och innovationer inom testautomation och inte minst gäller det verktyg för modellbaserad test. Jag tror att vi alltmer kommer gå bort från långa och svårunderhållna ”testscript” för end to end-tester och istället få mycket mer hjälp av sofistikerade verktyg där modellbaserade tester ingår som en viktig pusselbit.

Vad är det bästa med denna typ av testmetodik?

En av de stora styrkorna som inte alltid lyfts fram tillräckligt tycker jag ligger i skapandet av visuella modeller. Tack vare sin enkelhet blir en sådan modell läsbar och tillgänglig för alla utan att kräva specialistkompetens eller utvecklarbakgrund. Genom att dessutom använda modellerna för att driva testarbetet kan vi förhindra att de blir inaktuella med tiden, vilket annars är en risk med dokumentation och liknande artefakter.

Du har ju dessutom skrivit ett jättebra white paper på ämnet.

Ja, precis! Det kan man läsa här.

Tack Tomas! 

Relaterade nyheter