Företags interaktion med kunder är nuförtiden ofta kritiskt för affärsverksamheter. Appar utvecklas ofta för specifika affärs- och företagsbehov med konsekvensen att de ofta är specialdesignade och behöver kontinuerlig förvaltning.

Några av de vanligaste problemen för apputveckling är för långsam utveckling, otillräcklig användarupplevelse, säkerhetsfrågor och höga kostnader för utveckling och förvaltning.

Lemontree genomförde i november ett seminarium med 20-tal deltagare om produkten Mobile Center från MicroFocus, där vi visade hur Mobile Center kan användas för att förbättra livscykeln hos mobilappar. Mobile Center medger testning som är svår att genomföra manuellt genom att automatisera processer, mäta upplevelser och responstider etc.

Är du intresserad av att förbättra din användarupplevelse, minska utvecklingskostnaderna och öka värdet på dina appar? Kontakta oss på Lemontree så träffas vi för att diskutera möjligheterna.

Tack alla deltagare och Micro Focus för ett lyckat seminarie!

Relaterade nyheter