Model Based Testing – vad är det?

Modellbaserad Testning kommer på bred front inom utvecklingsvärlden för att underlätta inom både kravställning, utveckling och test. Alla pratar samma språk. Att det dessutom går att koppla samman i DevOpsflöden, CI/CD och befintliga ramverk gör inget. Lemontree är partners med både Tricentis och Curiosity Software, som båda utvecklar produkter inom området. Se filmen var MBT är och dess fördelar.

Innan vi ens tar det första spadtaget till vad som ska bli en färgrikt blomstrande rabatt eller skriver den första kodraden till en självkörande bil, har vi format någon slags mental bild av vad vi försöker åstadkomma och vad slutmålet är. Till en början är säkert bilden ofullständig och suddig men för varje spadtag och kodrad brukar bilden klarna alltmer. Oftast ändrar vi detaljer längs vägen, lägger till och tar bort delar av bilden. Kanske har
bilden ändrats fullständigt efter att vi genomfört några iterationer och dragit nya lärdomar av detta.
I vår egen trädgård är den typen av förändringar sällan något större problem, men ifall vi är dussintals eller hundratals människor som tillsammans ska bygga ett sofistikerat mjukvarusystem kan det bli precis hur komplicerat som helst när vår gemensamma modell behöver ändras. Med dagens för- väntningar på snabbrörlig utveckling fungerar det inte att ägna omfattande tid på planerings- och designfaserna, utan vi måste kunna ändra saker längs vägen. Hur säker kan jag då vara på att du har samma modell som jag, ifall våra modeller bara finns inom oss? Är du med mig även ifall jag byter ut tulpanen i ra- batten mot ett citronträd?

Genom att utgå från den mentala modellen (som kanske finns uttryckt som ett formellt kravdokument, acceptanstestkriterier eller liknande) och uttrycka den visuellt, går den att dela med andra. Bara en så enkel sak som att rita ett flödesschema på en whiteboard kan väcka liv i ett annars sömnigt utvecklingsteam och få teammedlemmarna att fundera på vad de kan göra för att förbättra kundupplevelsen. Med en tillräckligt detaljrik modell går det att resonera om vilka konsekvenser en tänkt förändring kan få, utan att först behöva plöja hundratals sidor med kravdokument. Om något saknas i modellen kan en insatt person att direkt peka ut vad och var felet finns. Få saker har en sådan genomslagskraft att
snabbt förmedla idéer och koncept som att rita en visuell modell tillsammans!