Den första augusti tillträdde Rickard Ridderström som ny VD på Lemontree Enterprise Solutions. Efter ett drygt år på posten som COO på bolaget har Rickard satt ett högt tempo och redan hunnit med att både vinna nya affärer och rekrytera nya talanger.

Grattis till nya tjänsten som VD på Lemontree! Hur känns det?

Tack, det känns mycket bra. Efter en lång sommarledighet så känns det verkligen skönt att komma igång igen med alla våra leveranser och åtaganden igen. Extra roligt naturligtvis att få ett än större förtroende inom företaget.

Vad är det första du kommer att ta tag i din nya roll?

Jag är ju inte nyanställd på Lemontree, så jag är redan delaktig i pågående initiativ och projekt inom Lemontree.

Vi har under året arbetat mycket med att ställa om verksamheten för att säkra en långsiktig tillväxt och samtidigt skapa ett företag som alla medarbetare verkligen ska trivas på. Den resan kommer fortsätta med ytterligare fokus som lösnings- och projektleverantör. Som det ser ut nu så är framtiden väldigt ljus för oss med en hög efterfrågan på våra tjänster.

Som det ser ut nu så är framtiden väldigt ljus för oss med en hög efterfrågan på våra tjänster.

Vad ser du själv som din styrkor som VD?

Sedan många år tillbaka så har en röd tråd i mina roller varit ett tydligt fokus på att både försäljningsprocesserna- och projektleveranser håller kvaliteten som förväntas. Detta är något jag tror är en viktig del av att lyckas, tillsammans med att skapa en företagskultur där alla trivs.

Om vi sammanfattar det till dessa tre områden så hoppas jag att områdena anses som mina styrkor jag kan bidra med som VD på Lemontree.

Lemontree har positionerat sig starkt som experter inom digital kvalitetssäkring, i synnerhet testautomatisering och DevOps. Hur ser du på utvecklingen inom de här områdena?

Marknaden rör verkligen på sig snabbt. Det som är påtagligt nu är den höga förändringstakten inom digitalisering genom automatisering av tjänster och flöden.

Vi har återkommande kunddialog om hur verksamheter kan arbeta mer effektivt med sina leveranser av mjukvara från behovsdefinition och kravställning till produktion, där ofta just automation kommer in som en viktig del. Att automatisera testning, som vi har arbetat med i många år, blir nu ett självklart steg för många verksamheter för att kunna hålla hög takt med uppdateringar av funktionalitet i mjukvara.

Det som är påtagligt nu är den höga förändringstakten inom digitalisering genom automatisering av tjänster och flöden.

De närmsta åren kommer sannolikt mycket fokus att vara på att ta bort manuella steg i utvecklingsprocesserna, att gå över mer och mer till mobila lösningar och inte minst en övergång till molnbaserade lösningar för en effektivare datahantering. Vi arbetar med

kvalitetssäkring inom alla dessa områden och upplever ofta att våra kunder är i behov av hjälp kring hur nästa steg kan tas. Ofta sitter man med en blandning av ett arv av äldre teknik som blandas med moderna lösningar och verktyg som därmed komplicerar förändringsresan till helt automatiserade processer.

Vad ser du som unikt med Lemontree?

Lemontree har egentligen tre saker som gör oss väldigt unika. Det första är personalen och dess sammanhållning. Denna ska vi arbeta hårt för att behålla. Arbetar man på Lemontree så ska känna sig som en del av ett större sammanhang och vara stolt över sin arbetsplats och kollegor.

Utöver detta så har vi ambitionen att vara väldigt duktiga på just det vi gör, vilket innebär att vi kompetensmässigt ska hålla hög kvalitetsnivå på våra tjänster och leveranser.

Vi tar vanligen inte oss an uppdrag eller leveranser som inte ligger inom Lemontrees kärnområden som test, DevOps, kvalitet/compliance samt närliggande kompetenser.

Arbetar man på Lemontree så ska känna sig som en del av ett större sammanhang och vara stolt över sin arbetsplats och kollegor.

Det tredje är att vi som företag ska vara mer än en konsultleverantör. Även om vi har många specialister som hjälper våra kunder på konsultbasis så ska vi även ha en stor verksamhetsdel där vi löser kundens utmaningar genom projekt- eller lösningsleveranser. Så, vi ska kunna ta ansvaret för åtaganden åt kund inom områden som DevOps och testning genom att ha konceptlösningar färdiga.

Var ser du att Lemontree är som bolag om två år?

Vår ambition är att ha en ordnad och kontrollerad tillväxt med god lönsamhet och stärkt leverans av lösnings- och projektleveranser till våra kunder.

Visionera! Hur tror du marknaden ser ut och Lemontrees roll i den på längre sikt?

Lemontrees plats i framtidens teknikmarknad hoppas jag är som en naturlig ledare och trendsättare inom områdena test och kvalitetssäkring av mjukvaruutveckling.

Som specialister så ser jag gärna att vi har stafettpinnen inom dessa områden och kan samla specialister på området för att verkligen kunna driva utvecklingen framåt i branschen och möjliggöra kortade leveranstider för mjukvara, högre leveranskvalitet hos våra kunder och naturligtvis mer automation i utvecklingsprocesserna.

Lemontrees plats i framtidens teknikmarknad hoppas jag är som en naturlig ledare och trendsättare inom områdena test och kvalitetssäkring av mjukvaruutveckling.

Vi söker nu tekniska testare, testledare och projektledare och jag hoppas att du som läser denna intervju känner ett kall att vara med på den resan. Sök i så fall på https://jobb.lemontree.se/

Tack för intervjun och stort lycka till!