ALM Octane är nästa generations verktyg för Application Lifecycle Management och har stöd för agil mjukvarututveckling, vattenfallsprincipen och allt däremellan.

ALM Octane agil utveckling devops

 

En fördel är att verktyget har väldigt många funktioner som sedan tidigare finns i Application Lifecycle Manager (ALM) och Agile Manager (AGM).

Med Octane kan du alltså “knyta ihop säcken” och jobba helt och hållet från ett enda verktyg, vilket gör det enklare att spåra ändringar genom hela applikationens livscykel.
– Jag har framför allt jobbat med SaaS-versionen av Octane och tycker verktyget är särskilt användbart för team som jobbar enligt agila metoder eller Kanban.

Vi menar att Octanes primära fokus ligger på DevOps och koncept som Continuous Integration (CI), Continuous Testing (CT) and Continuous Deployment (CD).
– Så i första hand riktar sig ALM Octane mot de team som vill ändra det sätt de jobbar på, eller kanske redan har gjort det. Man kan säga att verktyget manar till förändring.

 

Så i första hand riktar sig ALM Octane mot de team som vill ändra det sätt de jobbar på, eller kanske redan har gjort det.

 

Så vad är fördelarna med Octane? Om du idag jobbar med ALM och AGM, varför bör du intressera dig för det här nya verktyget?
– Octane är ju som en kombination av AGM och ALM, så en stor poäng är att verktyget underlättar arbetet eftersom du nu kan hitta all funktionalitet på samma ställe. Sen finns det helt nya möjligheter att integrera verktyget med andra och att gränssnittet blivit bättre att hantera, säger Lokesh.Lokesh Bandaru

Integrerat finns både stöd för Scrum och Kanban där team kan arbeta med backlogs. Så om ditt team använder Jira idag, kan Octane ersätta även det.
– Du kan också integrera Octane med open source-verktyg som Jenkins för CI och det finns färdiga plugins för integration med en rad olika utvecklingsmiljöer. Så testare och utvecklare kan se de jobb de tilldelas direkt i sin egen miljö.

Även om en hel del funktioner följt med från ALM är upplägget helt annorlunda i Octane. Nu jobbar du med olika moduler som backlog, requirements, defects och pipeline i form av widgets.

Användarvänligheten är betydligt bättre och enklare.
– Jag gillar framför allt pipeline-funktionen som kan integrera med externa CI-verktyg och generera testrapporter i flera olika nivåer.

Andra verktyg som Script Editor, som hämtats från ALM, är betydligt enklare att användare och mer grafiskt menar Lokesh.
– Det här reducerar lite av det kaos många admins känner när de jobbar med backend.

 

Det här reducerar lite av det kaos många admins känner när de jobbar med backend.

 

Så hur vet du om det här passar dig? Vad är det enklaste sättet att komma igång och utvärdera?
– Det enklaste är testa SaaS-lösningen och köra igång en proof of concept. Om utvärderingen går bra går du vidare och anpassar verktyget efter din organisations behov.

Vill du veta mer om ALM Octane? Hör av dig till oss så kan vi berätta mer och hjälpa dig att komma igång.